REKLAMA
PILNE

GI GROUP POLAND S.A.: Wypowiedzenie umów faktoringowych przez Emitenta i Jednostki Zależne Emitenta

2022-07-28 17:59
publikacja
2022-07-28 17:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-28
Skrócona nazwa emitenta
GI GROUP POLAND S.A.
Temat
Wypowiedzenie umów faktoringowych przez Emitenta i Jednostki Zależne Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki GI Group Poland S.A. („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do:
a) raportu bieżącego nr 85/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zawarcia Umów Faktoringowych z regresem (wymienionych w punkcie 1) - 4) poniżej, łącznie jako "Umowy Faktoringowe", a każda z osobna jako "Umowa Faktoringowa") przez Emitenta i Jednostki Zależne Emitenta (każdy jako klient) z Bibby Financial Services Sp. z o.o. (jako faktor) („Faktor”);
niniejszym informuje, że w dniu 28 lipca 2022 roku:
1) Emitent wystosował do Faktora oświadczenie o wypowiedzeniu umowy faktoringowej z regresem z dnia 4 grudnia 2018 r.;
2) Industry Personnel Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wystosowała do Faktora oświadczenie o wypowiedzeniu umowy faktoringowej z regresem z dnia 4 grudnia 2018 r.;
3) Sellpro Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wystosowała do Faktora oświadczenie o wypowiedzeniu umowy faktoringowej z regresem z dnia 4 grudnia 2018 r.;
4) Finance Care Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wystosowała do Faktora oświadczenie o wypowiedzeniu umowy faktoringowej z regresem z dnia 4 grudnia 2018 r.
Okres wypowiedzenia każdej z Umów Faktoringowych wynosi 3 (słownie: trzy) miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Podstawna prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podpisy:
Marcos Segador Arrebola - Prezes Zarządu
Antonio Carvelli – Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-28 Marcos Segador Arrebola Prezes Zarządu
2022-07-28 Antonio Carvelli Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz ubezpieczenie, które działa w szkole i poza nią! Kun online! >>

Wybierz ubezpieczenie, które działa w szkole i poza nią! Kun online! >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki