REKLAMA
ZAGŁOSUJ

GI GROUP POLAND S.A.: Korekta do raportu bieżącego nr 55/2021 zatytułowanego: Zmiana terminów płatności Części Kwoty Pożyczki z Umowy Finansowania

2021-11-29 22:03
publikacja
2021-11-29 22:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 65 / 2021 K
Data sporządzenia: 2021-11-29
Skrócona nazwa emitenta
GI GROUP POLAND S.A.
Temat
Korekta do raportu bieżącego nr 55/2021 zatytułowanego: Zmiana terminów płatności Części Kwoty Pożyczki z Umowy Finansowania
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Gi Group Poland S.A. („Spółka” , "Emitent") niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 55/2021 zatytułowanego: „Zmiana terminów płatności Części Kwoty Pożyczki z Umowy Finansowania” z uwagi na omyłkę pisarską, polegającą na oznaczeniu raportu bieżącego błędnym numerem 55/2021 zamiast prawidłowym 65/2021. Pozostała treść raportu omyłkowo oznaczonego numerem 55/2021 zatytułowanego: „Zmiana terminów płatności Części Kwoty Pożyczki z Umowy Finansowania” jest prawidłowa i brzmi tak, jak wskazano w raporcie bieżącym oznaczonym omyłkowo 55/2021 oraz poniżej.

„Zarząd spółki Gi Group Poland S.A. („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr:
(i) 54/2020 dotyczącego zawarcia przez Emitenta, jako Pożyczkobiorcy oraz GI International SRL z siedzibą w Mediolanie, jako Pożyczkodawcy („GI International SRL”) Umowy Finansowania („Umowa Finansowania”);
(ii) 110/2020 w przedmiocie braku spłaty w terminie Części Kwoty Pożyczki otrzymanej na podstawie Umowy Finansowania;
(iii) 20/2021 w przedmiocie rozpoczęcia negocjacji mających na celu restrukturyzację zadłużenia finansowego Emitenta wobec GI International SRL.;
(iv) 45/2021 dotyczący braku spłaty Części Kwoty Pożyczki z Umowy Finansowania;

informuje, że Emitent i GI International SRL w dniu dzisiejszym zawarli aneks do Umowy Finansowania („Aneks”), na podstawie, którego terminy płatności Części Kwoty Pożyczki z Umowy Finansowania tj.:
a) w wysokości 30.000.000,00 zł (o braku spłaty tej Części Kwoty Pożyczki Emitent informował w raporcie bieżącym nr 110/2020); oraz
b) w wysokości 50.000.000,00 zł (o braku spłaty tej Części Kwoty Pożyczki Emitent informował w raporcie bieżącym nr 45/2021);
- zostały zmienione na 31 marca 2022.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE)."


Podpisy:
Iwona Szmitkowska – Prezes Zarządu
Nicola Dell’Edera - Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Iwona Szmitkowska Prezes Zarządu
2021-11-29 Nicola Dell’Edera Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki