REKLAMA

GETIN: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 sierpnia 2020 r. oraz zgłoszone sprzeciwy

2020-08-26 16:21
publikacja
2020-08-26 16:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_21_2020-08-26_zal_1_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-26
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 sierpnia 2020 r. oraz zgłoszone sprzeciwy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Getin Holding S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 sierpnia 2020 r. („NWZ”).

Podczas obrad NWZ do protokołu zgłoszono sprzeciwy do Uchwał nr 3 i 4 NWZ.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia (Dz.U. z 2019 r., poz. 623, t.j. ze zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz.757)
Załączniki
Plik Opis
RB_21_2020-08-26_zal_1_PL.pdfRB_21_2020-08-26_zal_1_PL.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-26 Piotr Kaczmarek Prezes Zarząd
2020-08-26 Izabela Lubczyńska Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki