REKLAMA

G-ENERGY S.A.: Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR.

2020-10-05 23:29
publikacja
2020-10-05 23:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
MAR_GC_5.10.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> <font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 39 / 2020 <font face='Times New Roman'></font>
Data sporządzenia: 2020-10-05
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR.
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR") niniejszym informuje , że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Grzegorza Cetera - Prezesa Zarządu Emitenta w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR ("Powiadomienia").
W załączeniu treść otrzymanego powiadomienia.

Podstawa prawna:
Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 19 ust. 3. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Załączniki
Plik Opis
MAR_GC_5.10.2020.pdfMAR_GC_5.10.2020.pdf informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font size="9.0pt" face="Arial,sans-serif" color="black"><span lang="EN-US" style="line-height: 107%">Notification
pursuant to Article 19 (<sup>1</sup>) of the MAR Regulation.<br style="line-height: 107%">The
Management Board of G-Energy S.A. with its registered office in Warsaw
("the Company") acting in the performance of its obligations under Art.
19 paragraph 3 Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament
and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (Regulation on
market abuse) and repealing Directive 2003/6 / EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directive 2003/124 / EC,
2003/125 / EC and 2004/72 / EC ("MAR Regulation") hereby informs that
today the Company received a notification from Mr. Grzegorz Cetera
President of the Issuer's<br style="line-height: 107%">Management Board
pursuant to art. 19 paragraph 1 of the MAR Regulation ("Notifications").<br style="line-height: 107%">The
full content of the notification received by  the Company is attached to
this Current Report.  </span></font><font face="Times New Roman"> </font>
</p>
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-05 Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu Tomasz Bujak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki