Fundusze inwestycyjne a dziedziczenie

Skoro na świecie pewne są tylko podatki i śmierć, to warto te dwie kwestie poruszyć w kontekście inwestowania w fundusze. O podatkach już pisaliśmy, czas więc na drugi z tematów.

(YAY Foto)

Inwestować w fundusze można z myślą nie tylko o sobie, ale i o kolejnych pokoleniach. Mając w głowie tak super-długoterminowy horyzont, warto znać zasady regulujące to, co dzieje się ze środkami zmarłego inwestora.

Sięgnijmy do źródła czyli do ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Z art. 111 wynika, że w razie śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego, na funduszu ciąży kilka zobowiązań.

Po pierwsze, fundusz musi odkupić jednostki uczestnictwa do wartości nieprzekraczającej kosztów pogrzebu i przekazać środki osobie, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem uczestnika funduszu. Kwota ta pomniejsza masę spadkową.

Po drugie, ta sama ustawa pozostawia uczestnikowi funduszu możliwość wydania pisemnej dyspozycji określającej, komu powinny zostać wypłacone środki w razie jego śmierci. W takim wypadku jednak prawo stanowi, że wypłata nie może być wyższa niż dwudziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (dane te podaje GUS) za miesiąc poprzedzający miesiąc śmierci uczestnika funduszu.  Środki te również nie są włączane do masy spadkowej. Warto też dodać, że pisemna dyspozycja może w każdej chwili zostać przez uczestnika funduszu zmieniona lub odwołana.

Środki pozostałe po dwóch opisanych powyżej procedurach wchodzą w skład masy spadkowej, której podział regulują przepisy kodeksu cywilnego. Podstawą przeprowadzenia procesu dziedziczenia jest przedstawienie przez spadkobierców określonych dokumentów:

  • aktu zgonu Uczestnika
  • prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie praw do spadku (albo wypisu zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia)
  • prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku albo umowy zawartej przez spadkobierców o dziale spadku albo zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców złożonego w placówce dystrybutora dotyczącego sposobu podziału jednostek uczestnictwa.

Proces dziedziczenia przeprowadzany jest w placówkach dystrybutorów, przez spadkobierców lub pełnomocników.

Warto dodać, że w przypadku, w którym jednostki uczestnictwa wchodziły w skład wspólności majątkowej, żyjący współmałżonek zmarłego uczestnika może wypłacić połowę środków. Po przeprowadzeniu wszelkich formalności spadkobiercy muszą zdecydować czy środki mają nadal być inwestowane czy zostać wypłacone. W pierwszym wypadku sami staną się uczestnikami funduszu, w drugim otrzymają gotówkę (lecz, jeżeli osiągnięty został zysk, zapłacą podatek od zysków kapitałowych). Należy pamiętać, że dziedziczenie funduszy inwestycyjnych objęte jest przepisami regulującymi podatki od spadków i darowizn, które zwalniają część krewnych pod warunkiem zgłoszenia do US.

Źródło: Bankier24

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Największe wzrosty i spadki

UNI34 Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) 47,84  zł 3,74 (8,48%)
QRS07 QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 69,13  zł 5,29 (8,29%)
IPO85 Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 83,83  zł 6,09 (7,83%)
AGF73 Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 35,74  zł -3,11 (-8,01%)
QRS06 QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 61,69  zł -11,44 (-15,64%)
CAB39 Rockbridge FIO Akcji Lewarowany 805,28  zł -173,96 (-17,76%)
KAH15 Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 123,12  zł 17,05 (16,07%)
ING43 NN (L) Japonia (NN SFIO) 203,54  zł 27,03 (15,31%)
PCS59A1 PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 100,11  zł 11,60 (13,11%)
SUP08_E Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 129,94  € -17,05 (-11,60%)
SUP08 Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 556,03  zł -81,69 (-12,81%)
SPM18 Lartiq Polskie Perły FIZ 61,42  zł -10,22 (-14,27%)
PCS55A1 PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 153,19  zł 54,88 (55,82%)
PCS55 PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 149,87  zł 53,21 (55,05%)
SKR54 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 130,22  zł 28,84 (28,45%)
SEB21 Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 63,53  zł -23,35 (-26,88%)
SPM18 Lartiq Polskie Perły FIZ 61,42  zł -31,52 (-33,91%)
GTI38 Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,23  zł 449,44 (-96,72%)

Znajdź profil