Fundusze inwestycyjne a dziedziczenie

Skoro na świecie pewne są tylko podatki i śmierć, to warto te dwie kwestie poruszyć w kontekście inwestowania w fundusze. O podatkach już pisaliśmy, czas więc na drugi z tematów.

(YAY Foto)

Inwestować w fundusze można z myślą nie tylko o sobie, ale i o kolejnych pokoleniach. Mając w głowie tak super-długoterminowy horyzont, warto znać zasady regulujące to, co dzieje się ze środkami zmarłego inwestora.

Sięgnijmy do źródła czyli do ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Z art. 111 wynika, że w razie śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego, na funduszu ciąży kilka zobowiązań.

Po pierwsze, fundusz musi odkupić jednostki uczestnictwa do wartości nieprzekraczającej kosztów pogrzebu i przekazać środki osobie, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem uczestnika funduszu. Kwota ta pomniejsza masę spadkową.

Po drugie, ta sama ustawa pozostawia uczestnikowi funduszu możliwość wydania pisemnej dyspozycji określającej, komu powinny zostać wypłacone środki w razie jego śmierci. W takim wypadku jednak prawo stanowi, że wypłata nie może być wyższa niż dwudziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (dane te podaje GUS) za miesiąc poprzedzający miesiąc śmierci uczestnika funduszu.  Środki te również nie są włączane do masy spadkowej. Warto też dodać, że pisemna dyspozycja może w każdej chwili zostać przez uczestnika funduszu zmieniona lub odwołana.

Środki pozostałe po dwóch opisanych powyżej procedurach wchodzą w skład masy spadkowej, której podział regulują przepisy kodeksu cywilnego. Podstawą przeprowadzenia procesu dziedziczenia jest przedstawienie przez spadkobierców określonych dokumentów:

  • aktu zgonu Uczestnika
  • prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie praw do spadku (albo wypisu zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia)
  • prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku albo umowy zawartej przez spadkobierców o dziale spadku albo zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców złożonego w placówce dystrybutora dotyczącego sposobu podziału jednostek uczestnictwa.

Proces dziedziczenia przeprowadzany jest w placówkach dystrybutorów, przez spadkobierców lub pełnomocników.

Warto dodać, że w przypadku, w którym jednostki uczestnictwa wchodziły w skład wspólności majątkowej, żyjący współmałżonek zmarłego uczestnika może wypłacić połowę środków. Po przeprowadzeniu wszelkich formalności spadkobiercy muszą zdecydować czy środki mają nadal być inwestowane czy zostać wypłacone. W pierwszym wypadku sami staną się uczestnikami funduszu, w drugim otrzymają gotówkę (lecz, jeżeli osiągnięty został zysk, zapłacą podatek od zysków kapitałowych). Należy pamiętać, że dziedziczenie funduszy inwestycyjnych objęte jest przepisami regulującymi podatki od spadków i darowizn, które zwalniają część krewnych pod warunkiem zgłoszenia do US.

Źródło: Bankier24

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Największe wzrosty i spadki

PCS55A1 PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 121,96  zł 14,86 (13,87%)
PCS55 PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 119,59  zł 14,52 (13,82%)
CAB39 Rockbridge FIO Akcji Lewarowany (d. Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej) 972,53  zł 94,57 (10,77%)
KAH20 Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 90,37  zł -5,06 (-5,30%)
OPE07 Opera Za 3 Grosze FIZ 313,06  zł -17,59 (-5,32%)
SPM18 Lartiq Polskie Perły FIZ 77,71  zł -7,10 (-8,37%)
SKR54 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 138,69  zł 17,68 (14,61%)
DWS31 Investor Rosja (Investor SFIO) 160,00  zł 15,21 (10,50%)
KAH10 Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 081,44  zł 82,32 (8,24%)
DWS32 Investor Turcja (Investor SFIO) 100,71  zł -15,23 (-13,14%)
ARK26 Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 26,48  zł -4,16 (-13,58%)
SPM18 Lartiq Polskie Perły FIZ 77,71  zł -12,58 (-13,93%)
DWS35 Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 185,48  zł 42,88 (30,07%)
DWS31 Investor Rosja (Investor SFIO) 160,00  zł 23,53 (17,24%)
AIG34 MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) 9,61  zł 1,11 (13,06%)
ALT49 Spektrum Aktywny (Spektrum SFIO) 72,21  zł -45,09 (-38,44%)
SPM18 Lartiq Polskie Perły FIZ 77,71  zł -53,98 (-40,99%)
GTI38 Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,14  zł 446,78 (-96,72%)

Znajdź profil