REKLAMA
BADANIE

FORTE: Informacja poufna – wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za IV kwartał 2022 r.

2023-01-26 19:09
publikacja
2023-01-26 19:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-26
Skrócona nazwa emitenta
FORTE
Temat
Informacja poufna – wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za IV kwartał 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej: Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wstępną informację o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. (dalej: Grupa Kapitałowa lub Grupa) osiągniętych w IV kwartale 2022 roku.

Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w IV kwartale 2022 roku wyniosła 335 mln zł (w tym 43 mln zł stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnej fabryce płyty, tj. w TANNE Sp. z o .o.) vs 379 mln zł w okresie porównawczym 2021 roku (w tym 59 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza Grupę), czyli była o 12 % niższa w stosunku do analogicznego okresu roku 2021.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Kapitałowej za IV kwartał 2022 roku wyniosła 34 mln zł, w stosunku do 51 mln zł analogicznego okresu roku 2021 roku (spadek o 33%).

EBIT za okres 12 miesięcy 2022 roku ukształtował się na poziomie 88 mln zł, w stosunku do 178 mln zł w analogicznym okresie roku 2021 (spadek o 51%).

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej za IV kwartał 2022 roku wyniosła 48 mln zł, w stosunku do 65 mln zł w IV kwartale roku 2021 (spadek o 26 %).

EBITDA Grupy Kapitałowej za okres 12 miesięcy 2022 roku wyniosła 143 mln zł, w stosunku do 233 mln zł w analogicznym okresie roku 2021 (spadek o 39%).

W wyniku finansowym IV kwartału 2022 roku została ujęta sprzedaż 70.000 jednostek uprawnień do emisji CO2 przez spółkę zależną TANNE w cenie 85,47 EUR/jednostka, co wygenerowało dodatkowy jednorazowy dochód w wysokości 28 mln zł.

Jednostki te zostały przyznane spółce TANNE w ramach systemu EU ETS, którego jest uczestnikiem od roku 2020, kiedy to otrzymała zezwolenie na przetwarzanie odpadów m.in. w celu pozyskania energii cieplnej i jest zobligowana realizować obowiązki prawne wynikające z prawodawstwa w tym zakresie. Oznacza to, że w każdym roku spółka TANNE, musi rozliczyć rzeczywistą emisję CO2 z instalacji, której jest właścicielem, poprzez umorzenie odpowiedniej liczby uprawnień do emisji. Jeśli instalacja redukuje emisję, może zachować część przyznanych bezpłatnych uprawnień na pokrycie swoich przyszłych potrzeb, albo je sprzedać.
Ponieważ instalacja TANNE została sklasyfikowana jako instalacja o niskiej emisji CO2, liczba przyznawanych uprawnień co roku przewyższa ilość konieczną do umorzenia. Nadwyżki uprawnień TANNE sprzedaje w wolnym obrocie uprawnieniami. W grudniu 2022 roku spółka otrzymała uprawnienia za rozliczony rok 2021 oraz „awansem za rok 2022”, co wygenerowało jednorazowo „podwójną” ilość wolnych uprawnień. Korzystając z rekordowo wysokiej aktualnej ceny rynkowej, Zarząd zdecydował o natychmiastowej sprzedaży tychże uprawnień.

Nie uwzględniając wpływu zysku ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, EBIT Grupy Kapitałowej za okres 12 miesięcy 2022 roku ukształtowałby się na poziomie 60 mln zł, w stosunku do 178 mln zł w analogicznym okresie roku 2021 (spadek o 66%), zaś za IV kwartał 2022 roku 6 mln zł, w stosunku do 51 mln zł w IV kwartale roku 2021 (spadek o 88%).

Zarząd Emitenta ponadto informuje, iż Grupa Kapitałowa uzyskała zgody wszystkich Banków finansujących na waivery w zakresie niedotrzymania za III kwartał 2022 roku kowenantów zawartych w umowach kredytowych, jak również na podwyższenie poziomu wskaźnika dług/EBITDA powodującego przypadek naruszenia. Na dzień publikacji niniejszego raportu trwają uzgodnienia w zakresie indywidualnych ustaleń dotyczących warunków aneksów do umów kredytowych.
Ze względu na dodatni wpływ wygenerowanego zysku ze zbycia uprawnień do emisji CO2 na EBITDA, Grupa nie złamała wskaźnika dług/EBITDA za IV kwartał 2022 roku.

Zarząd Emitenta informuje, że podane powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną zaprezentowane w raporcie za IV kwartał 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-26 Mariusz Jacek Gazda Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki