REKLAMA

FOREVER ENTERTAINMENT: Zawarcie umowy o badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2022-2023

2022-11-24 14:58
publikacja
2022-11-24 14:58

Zarząd Spółki Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 24 listopada 2022 r. pomiędzy Emitentem a Moore Polska Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiotem wpisanym na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod nr ewidencyjnym 4326), doszło do zawarcia umowy w zakresie zlecenia Moore Polska Audyt Sp. z o.o. przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Emitenta.Powyższa umowa dotyczy zlecenia Moore Polska Audyt Sp. z o.o. przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2022-2023. Zawarcie powyższej umowy stanowi wykonanie Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta, podjętej na podstawie §25 ust. 4 i §26 Statutu Spółki w dniu 12 listopada 2022 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Ranking kont firmowych z premią – luty 2023 r.

Ranking kont firmowych z premią – luty 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki