0,22 zł
-4,35% -0,01 zł
FON SA (FON)

Kwartalny raport finansowy SA-Q1 2006

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Komentarz_FON_SA_I_kwartal_2006.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SA-Q_I_kw_2006_jednostkowy.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 3
II. Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej -29 -31 -8 -8
III. Zysk (strata) brutto 88 -45 23 -11
IV. Zysk (strata) netto 88 -45 23 -11
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 88 5 22
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -100 -25
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 20 -12 5 -3
VIII. Aktywa, razem 149 1113 38 273
IX. Zobowiązania długoterminowe 46 11
X. Zobowiązania krótkoterminowe 38 912 10 223
XI. Kapitał własny 111 155 28 38
XII. Kapitał podstawowy 14843 14843 3771 3635
XIII. Liczba akcji (w szt.) 14843605 14843605 14843605 14843605
XIV. Zysk (strata) na jedna akcję (w zł/EUR) -0,01 -1,07 -0,01 -0,28
XV. Wartośc księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 0,01 0,01 0,01 0,01
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Komentarz FON SA I kwartal 2006.pdf Komentarz FON SA I kwartal 2006.pdf Komentarz Zarządu
SA-Q I kw 2006 jednostkowy.pdf SA-Q I kw 2006 jednostkowy.pdf Sprawozdanie finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2006-05-05 ANDRZEJ PIOCH CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

Brak wydarzeń
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl