17,2500 zł
0,58% 0,1000 zł
FERRO SA (FRO)

Zawarcie umowy kredytu z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. przez spółkę zależną Ferro S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-13
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytu z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. przez spółkę zależną Ferro S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd Ferro S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 13 listopada 2019 r. Novaservis spol. s r.o. („Novaservis”), spółka zależna Emitenta zawarła z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. („Bank”) umowę kredytu na podstawie której została udostępniona Novaservis linia kredytowa do maksymalnej wysokości 150.000.000 CZK (tj. 25.155.000 PLN wg kursu NBP z dnia 13 listopada 2019 r.). Kwota dostępna w ramach linii kredytowej może zostać wykorzystana przez Novaservis w formie (i) kredytu w rachunku bieżącym (ii) kredytów krótkoterminowych. Kwota dostępna w ramach linii może zostać udostępniona w CZK, EUR i USD.
Linia kredytowa o której mowa powyżej została udostępniona Novaservis na sfinansowanie potrzeb operacyjnych. Udostępnienie Novaservis linii kredytowej nie jest równoznaczne z tym, że Novaservis postanowi z niej skorzystać w całości. Linia będzie wykorzystywana zgodnie z bieżącymi potrzebami Novaservis.
Oprocentowanie zostało ustalone dla:
1. Kredytu w rachunku bieżącym w CZK oraz kredytów krótkoterminowych w CZK – w oparciu o PRIBOR
2. Kredytu w rachunku bieżącym w EUR oraz kredytów krótkoterminowych w EUR – w oparciu o EURIBOR
3. Kredytu w rachunku bieżącym w USD oraz kredytów krótkoterminowych w USD – w oparciu o LIBOR
plus marża.
Ostateczny termin spłaty produktów udostępnionych w ramach linii kredytowej został ustalony na dzień 29 października 2021 r.
Zabezpieczenie udzielonej linii stanowią: (i) cesja wierzytelności handlowych (ii) wystawiony przez Ferro S.A. list wspierający realizację zobowiązań przez Novaservis (iii) weksel in blanco (iv) zastaw na rachunkach bankowych.
Uruchomienie linii kredytowej nastąpi po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń kredytu o których mowa powyżej.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-13 Wojciech Gątkiewicz Prezes Zarządu
2019-11-13 Olga Panek Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.