REKLAMA

FERRO S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

2022-01-25 14:47
publikacja
2022-01-25 14:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-25
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FERRO S.A. („Emitent”), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

Raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:
I. Raport roczny za rok obrotowy 2021 – termin publikacji w dniu 30.03.2022 roku.
II. Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2021 – termin publikacji w dniu 30.03.2022 roku.
III. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe:
a. I kwartał 2022 roku – termin publikacji w dniu 25.05.2022 roku,
b.III kwartał 2022 roku – termin publikacji w dniu 18.11.2022 roku.
IV. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku zawierający skrócony raport jednostkowy – termin publikacji w dniu 20.09.2022 roku.

Emitent oświadcza, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie przekazywał skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2021 roku oraz II kwartał 2022 roku.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalne informacje finansowe, a w skonsolidowanym raporcie półrocznym – skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-25 Wojciech Gątkiewicz Prezes Zarządu
2022-01-25 Olga Panek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki