FASING: Podjęte uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

2020-07-16 18:35
publikacja
2020-07-16 18:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Podjete_uchwaly_na_ZWZ_2020r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-16
Skrócona nazwa emitenta
FASING
Temat
Podjęte uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 lipca 2020 roku.
Dokumenty będące przedmiotem głosowania uchwał nr 5, nr 6, nr 19, nr 20, nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały w dniu 18 czerwca 2020 roku opublikowane przez Spółkę wraz
z jednostkowym i skonsolidowanym raportem rocznym oraz sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych, a także udostępnione na stronie internetowej pod adresem http://www.fasing.com.pl.
w zakładce relacje inwestorskie.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku zawierające ocenę sytuacji Spółki za rok obrotowy 2019, jak również ocenę swojej pracy w 2019 roku oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok obrotowy 2019, będące przedmiotem głosowania uchwał nr 4, nr 7, nr 18, zostały opublikowane w dniu 18 czerwca 2020 roku w raporcie bieżącym nr 25/2020 i zostały udostępnione na stronie internetowej pod adresem http://www.fasing.com.pl.w zakładce relacje inwestorskie.
Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu.
Podjęte uchwały dołączono w odrębnym pliku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Podjete uchwały na ZWZ 2020r.pdfPodjete uchwały na ZWZ 2020r.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-16 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu
2020-07-16 Mateusz Bik Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki