REKLAMA

FAMUR S.A.: Umowa inwestycyjna z TDJ w obszarze fotowoltaiki – aktualizacja

2021-07-16 22:04
publikacja
2021-07-16 22:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-16
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Umowa inwestycyjna z TDJ w obszarze fotowoltaiki – aktualizacja
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FAMUR S.A. („Spółka”, „Emitent”, „FAMUR”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2021
z dnia 25 maja 2021 roku, w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia w obszarze fotowoltaiki z TDJ S.A. (dalej „TDJ”) – informuje, że w uzgodnieniu z Emitentem zawarto aneks między spółką zależną TDJ i Panem Maciejem Marcjanikiem („Strony”) do Bazowej Umowy Inwestycyjnej, co zostało odzwierciedlone w aneksie do umowy inwestycyjnej między TDJ a Emitentem, zaś prawa i obowiązki spółki zależnej TDJ wynikające ze zmienionej Bazowej Umowy Inwestycyjnej zostały przeniesione na spółkę zależną Emitenta – Famur Solar sp. z o.o. (dalej: „FAMUR SOLAR”).

W celu zapewnienia wystarczających funduszy dla dynamicznego rozwoju budowanego segmentu fotowoltaiki w Grupie FAMUR („Segment Fotowoltaiki”), Strony wraz z Emitentem uznały za zasadne podniesienie wielkości limitu finansowania dla Segmentu Fotowoltaiki, o którym mowa w wyżej wymienionym raporcie bieżącym. Zgodnie z nowym brzmieniem Bazowej Umowy Inwestycyjnej FAMUR SOLAR zobowiązuje się do zapewnienia funduszy (bezpośrednio albo przez podmiot powiązany) w postaci pożyczek lub innego rodzaju wsparcia finansowego na rozwój Segmentu Fotowoltaiki (z najpóźniejszym terminem spłaty 31.12.2023 r.) w ramach łącznego limitu do maksymalnej kwoty 400 mln złotych, z możliwością zwiększenia na okres do dnia 30 września 2021 roku, za obopólną zgodą, poziomu powyższego finansowania maksymalnie o kwotę do 100 mln złotych, tj. do łącznej maksymalnej kwoty 500 mln złotych.
Powyższa kwota obejmuje łącznie finansowanie zapewniane przez FAMUR SOLAR (bezpośrednio albo przez podmiot powiązany) spółkom w ramach Grupy FAMUR działających w Segmencie Fotowoltaiki oraz zobowiązanie FAMUR SOLAR do udzielenia (bezpośrednio albo przez podmiot powiązany) w jednej lub kilku transzach pożyczki Panu Maciejowi Marcjanikowi, jako Pożyczkobiorcy, („Pożyczka”) na sfinansowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych Projekt Solartechnik Fund Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego przypadających na Pożyczkobiorcę („Certyfikaty”) o następujących istotnych parametrach.
Maksymalna wartość Pożyczki to 150 mln złotych. Oprocentowanie Pożyczki ustalono według stałej stopy procentowej na warunkach rynkowych. Ostateczny termin spłaty Pożyczki określono na 31 lipca 2022 r. (w odniesieniu do pierwszej transzy Pożyczki) oraz jednego roku od udzielenia kolejnej transzy (w odniesieniu do pozostałych transz Pożyczki), z możliwością wcześniejszej spłaty. Zabezpieczeniem każdej transzy Pożyczki będzie zastaw rejestrowy na tych Certyfikatach, które zostały objęte za kwotę danej transzy Pożyczki.
Oprocentowanie finansowania udzielanego do spółek działających w Segmencie Fotowoltaiki ustalono na warunkach rynkowych w oparciu o WIBOR 3M plus marża.

Pozostałe zasadnicze warunki Bazowej Umowy Inwestycyjnej pozostały bez zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-16 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu
2021-07-16 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki