REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

FAMUR S.A.: Stwierdzenie utraty kontroli nad rosyjską spółką zależną Emitenta i rozpoznanie w związku z tym 58 mln zł straty w skonsolidowany wynik za 2kw. 2022r.

2022-08-25 21:47
publikacja
2022-08-25 21:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-25
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Stwierdzenie utraty kontroli nad rosyjską spółką zależną Emitenta i rozpoznanie w związku z tym 58 mln zł straty w skonsolidowany wynik za 2kw. 2022r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „FAMUR”), informuje o stwierdzeniu utraty kontroli nad spółką zależną Emitenta z siedzibą na terytorium Federacji Rosyjskiej (OOO FAMUR) i podjęciu decyzji dotyczącej klasyfikacji tej spółki do działalności zaniechanej. W związku z tym została rozpoznana strata w kwocie 58 mln zł, która obciąży wynik finansowy netto Grupy FAMUR za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2022r. jednakże nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA oraz na stan środków pieniężnych.

Stwierdzenie utraty kontroli i decyzja o klasyfikacji OOO FAMUR do działalności zaniechanej wynika w szczególności z występowania kolejnych przesłanek braku możliwość wykorzystania sprawowanej władzy nad OOO FAMUR do wywierania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości wpływu na działalność i wyniki OOO FAMUR.

Emitent zastrzega, że wskazana kwota straty ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie przeglądu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Ostateczna kwota straty zostanie zaprezentowana w okresowym sprawozdaniu finansowym Grupy FAMUR za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-25 Dawid Gruszczyk Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży
2022-08-25 Tomasz Jakubowski Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Underground
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki