FAMUR S.A.: Działania w ramach tarczy antykryzysowej: ograniczenie wymiaru czasu pracy i związane z tym obniżenie wynagrodzeń o 20% u Emitenta

2020-04-30 16:08
publikacja
2020-04-30 16:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-30
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Działania w ramach tarczy antykryzysowej: ograniczenie wymiaru czasu pracy i związane z tym obniżenie wynagrodzeń o 20% u Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FAMUR SA („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2020, raportu bieżącego nr 12/2020 oraz raportu bieżącego nr 13/2020, zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 r., informuje iż w dniach od 28 do 30 kwietnia 2020 r. podpisał ze Stroną Społeczną szereg porozumień w sprawie zastosowania rozwiązań przewidzianych ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tzw. ustawa o tarczy antykryzysowej) o obniżeniu wymiaru czasu pracy o 20%, tym samym obniżeniu wynagrodzeń o 20% począwszy od maja 2020 roku przez okres kolejnych trzech miesięcy. Zawieszeniu uległa część regulaminów przewidujących prawo do zmiennych części wynagrodzenia m.in. premii kwartalnych oraz premii rocznej.

Pogłębiający się kryzys związany z globalną sytuacją gospodarczą oraz pandemią COVID-19 w sposób bezpośredni wpływa na ograniczenie produkcji na krajowym oraz zagranicznym rynku wydobywczym. Dodatkowo, kluczowi kontrahenci krajowi informują o wystąpieniu u nich siły wyższej, w tym jeden poinformował Emitenta o czasowym zawieszeniu wykonywania wybranych umów (raport bieżący nr 10/2020 z dnia 3 kwietnia 2020r. i nr 12/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r.). W tej sytuacji uruchomienie wyżej opisanych działań umożliwi FAMUR S.A. ubieganie się o wsparcie z ramienia rządowej tarczy antykryzysowej, a jednocześnie pozwoli na dostosowanie produkcji oraz organizacji pracy służb wsparcia do zmniejszonych potrzeb produkcyjnych.

Emitent podejmuje adekwatne działania do dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej, których celem jest utrzymanie i ochrona miejsc pracy, utrzymanie ciągłości operacyjnej oraz dostosowanie produkcji do dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej w następstwie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu
2020-04-30 Tomasz Jakubowski Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Underground
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki