REKLAMA

EXAMOBILE S.A.: Wprowadzenie Programu Motywacyjnego, podwyższenie kapitału zakładowego oraz upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego

2020-08-27 22:42
publikacja
2020-08-27 22:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Examobile_SA_Uchwaly_19_20_21_WZA_27_08_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-27
Skrócona nazwa emitenta
EXAMOBILE S.A.
Temat
Wprowadzenie Programu Motywacyjnego, podwyższenie kapitału zakładowego oraz upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 17.02.2020 oraz raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 26.03.2020, informujących o planowanych działaniach wynikających z zakończenia przeglądu opcji strategicznych w Spółce, Zarząd Examobile S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 27.08.2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie EXAMOBILE S.A. (ZWZ) podjęło uchwałę nr 19 o wprowadzeniu Programu Motywacyjnego w Spółce. Celem umożliwienia realizacji Programu Motywacyjnego, ZWZ podjęło również uchwałę nr 20 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez przeprowadzenie Emisji Akcji Serii C wraz z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz uchwałę nr 21 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez przeprowadzenie Emisji Akcji Serii D, E, F w ramach kapitału docelowego wraz z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

Pełna treść wyżej wymienionych uchwał podjętych przez ZWZ znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Examobile_SA_Uchwały_19_20_21_WZA_27_08_2020.pdfExamobile_SA_Uchwały_19_20_21_WZA_27_08_2020.pdf Examobile_SA_Uchwały_19_20_21_WZA_27_08_2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-27 Maciej Błasiak Prezes Zarządu Maciej Błasiak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki