REKLAMA

ENTER AIR S.A.: Zawarcie umowy przez Enter Air sp. z o.o. z Rainbow Tours S.A.

2023-02-24 14:43
publikacja
2023-02-24 14:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-24
Skrócona nazwa emitenta
ENTER AIR S.A.
Temat
Zawarcie umowy przez Enter Air sp. z o.o. z Rainbow Tours S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 lutego 2023 roku pomiędzy spółką zależną od Enter Air S.A. - Enter Air sp. z o.o. - a spółką Rainbow Tours S.A. zawarta została Umowa Charteru (Air Charter Transport Agreement) dotycząca sprzedaży miejsc w samolotach wraz z załogą na sezon lato 2023 oraz zima 2023/24, która to umowa jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego (dalej: „Umowa”).

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 kwietnia 2024 r. i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie.

Zawarcie Umowy zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na istotną wartość kontraktu oraz jej znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air.

Wartość szacunkowa Umowy wynosi ok. 44.100.000,- USD (słownie: czterdzieści cztery miliony sto tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 196 818 300,00 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów osiemset osiemnaście tysięcy trzysta złotych) według kursu średniego NBP na dzień 24 lutego 2023 r. (Tabela nr 039/A/NBP/2023) wynoszącego 4,4630 zł.

Spółka wyjaśnia, iż łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków.

Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów charterowych.

Umowa nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby istotnie od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-24 Grzegorz Polaniecki Członek Zarządu
2023-02-24 Andrzej Kobielski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki