ENERGOINSTAL S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 10/2019 z dnia 20.05.2019 r.

2019-05-22 12:35
publikacja
2019-05-22 12:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2019 K
Data sporządzenia: 2019-05-22
Skrócona nazwa emitenta
ENERGOINSTAL S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 10/2019 z dnia 20.05.2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Energoinstal S.A. informuje, że koryguje treść raportu nr 10/2019 roku w następujący sposób:

Było:

Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku zostaną opublikowane w dniu 30 maja 2019 roku zamiast jak poinformowano w raporcie bieżącym nr 1/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku, w dniu 23 maja 2019 roku.
Szczegółowa podstawa prawna § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r poz. 757).

Powinno być:
Skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku zostanie opublikowany w dniu 30 maja 2019 roku zamiast jak poinformowano w raporcie bieżącym nr 1/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku, w dniu 23 maja 2019 roku.
Szczegółowa podstawa prawna § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-22 Michał Więcek Prezes Zarządu
2019-05-22 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki