9,2400 zł
0,00% 0,0000 zł
ELEKTROBUDOWA SA (ELB)

Aktualizacja informacji nt. rozliczeń z PKN ORLEN

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 137 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-08
Skrócona nazwa emitenta
ELBUDOWA
Temat
Aktualizacja informacji nt. rozliczeń z PKN ORLEN
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ELEKTROBUDOWA S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) informuje, że w dniu 8 listopada 2019 r. Spółka oraz Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) zawarły porozumienie w sprawie zwolnienia zatrzymanej części wynagrodzenia z umowy z dnia 1 sierpnia 2016 r. o projektowanie, dostawę oraz budowę w systemie „pod klucz” instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku („Umowa”) oraz zapis na sąd polubowny („Arbitraż”).
Porozumienie przewiduje zwolnienie zatrzymanej przez PKN ORLEN części wynagrodzenia w wysokości ok. 14,63 mln zł oraz ok. 2,94 mln euro. Zwolnienie środków w kwocie ok. 6,58 mln zł oraz ok. 2,94 mln euro nastąpi nie wcześniej niż w terminie 7 dni roboczych po przedłożeniu przez Spółkę gwarancji należytego wykonania na okres gwarancji obowiązującej dla prac zrealizowanych w ramach Umowy. Pozostała część kwoty objętej Porozumieniem będzie, w dalszej kolejności, wypłacana częściowo, każdorazowo po przedstawieniu przez Emitenta wskazanych w Porozumieniu dokumentów rozliczeń związanych z realizacją kontraktu. O przedłożeniu przez Spółkę wskazanej powyżej gwarancji Spółka poinformuje w trybie kolejnych raportów bieżących. Z kolei o kolejnych płatnościach pozostałej kwoty objętej Porozumieniem Spółka będzie informowała w formie zagregowanej we właściwych raportach okresowych.
Niezależnie od zawarcia Porozumienia Emitent informuje, iż również w dniu 8 listopada 2019 r. zawarty został pomiędzy Emitentem a PKN ORLEN zapis na sąd polubowny na mocy, którego strony będą uczestniczyć w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym wszystkich sporów i roszczeń powstałych na tle Umowy. Postępowanie będzie prowadzone przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie („Sąd Arbitrażowy”). Zgodnie z treścią zawartego dokumentu, intencją stron jest rozstrzygnięcie sporów w możliwym szybkim czasie bez szkody dla jakości tego rozstrzygnięcia. W ramach postępowania rozstrzygane będą wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia odpowiednio związane z Umową, pozakontraktowe dotyczące lub związane z wykonaniem robót dodatkowych oraz związanych ze zwiększeniem wynagrodzenia na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących. Zamiarem stron jest zamknięcie wszystkich sporów w postępowaniu arbitrażowym, w tym związanych z naliczeniem przez PKN ORLEN kar umownych. Postępowanie arbitrażowe jest jednoinstancyjne. O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z przedmiotowym postępowaniem arbitrażowym Spółka będzie informować w trybie właściwych raportów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-08 Jacek Podgórski Prezes Zarządu
2019-11-08 Adam Świgulski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.