REKLAMA

EKO EXPORT S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 10/2021.

2021-05-01 14:50
publikacja
2021-05-01 14:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021 k
Data sporządzenia: 2021-05-01
Skrócona nazwa emitenta
EKO EXPORT S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 10/2021.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Eko Export dokonuje korekty raportu bieżącego nr 10/2021 opublikowanego w dniu
28 kwietnia 2021 r. Emitent błędnie powołał się na podstawę prawną zawartą w raporcie bieżącym nr 10/2021. Powoływanie się na przepis par. 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021, nie może mieć zastosowania w stosunku do Eko Export.
Jednocześnie Zarząd Eko Export S.A. działając na podstawie przepisu § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. z 2018 r. poz. 757] informuje o zmianie daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021 wyznaczonych raportem bieżącym Emitenta nr 2/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. oraz raportem bieżącym nr 10/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r. wyznaczona na dzień
17 maja 2021 r. zostaje przesunięta na dzień 04 maja 2021 r.
Ze względu na pandemię Spółka zmaga się z niedoborami kadrowymi, a zdalny tryb pracy utrudnia i spowalnia opracowywanie dokumentów. Jest to szczególnie uciążliwe w kontekście ograniczeń możliwości podróżowania do Kazachstanu. Spółka jeszcze nigdy w takich warunkach nie sporządzała raportu rocznego i z tego powodu jest zmuszona przesunąć termin publikacji.
Daty publikacji pozostałych raportów okresowych Emitenta w roku 2021 nie ulegają zmianie.
Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-01 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki