REKLAMA

EASYCALL.PL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

2020-11-09 23:20
publikacja
2020-11-09 23:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zawiadomienia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-09
Skrócona nazwa emitenta
EASYCALL.PL S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe�ni�ce obowi�zki zarz�dcze.
Treść raportu:
Zarząd easyCall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku ("Rozporządzenie MAR") oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęły cztery zawiadomienia od Joanny Jakubowskiej - Członka Rady Nadzorczej Emitenta, działającej (1) w imieniu własnym oraz trojga małoletnich dzieci: (2) Julii Jakubowskiej, (3) Michała Jakubowskiego, (4) Adama Jakubowskiego (zwanych dalej także "Małoletnimi")), jako przedstawiciela ustawowego Małoletnich, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść otrzymanych zawiadomień.
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienia.pdfzawiadomienia.pdf Powiadomienie o transakcjach o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-09 Krzysztof Rybak Prezes Zarządu Krzysztof Rybak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki