REKLAMA
DZIEŃ START-UPÓW

Dwucyfrowe bezrobocie? W tych powiatach to standard

2020-04-28 08:15
publikacja
2020-04-28 08:15

Formułowane przez ekonomistów prognozy dwucyfrowej stopy bezrobocia rejestrowanego w Polsce nie wszędzie robią jednakowe wrażenie. Są powiaty, w których nawet w czasie dobrej koniunktury na poziomie krajowym, stopa bezrobocia nadal pozostawała wysoka.

fot. Wojciech Wojcik / / FORUM

Spośród 380 powiatów w marcu 2020 r. dwucyfrową stopę bezrobocia rejestrowanego Główny Urząd Statystyczny odnotował aż w 86. Na koniec ubiegłego roku sytuacja wyglądała nieco lepiej i do „dwucyfrowego grona” zaliczyć można było 75 powiatów. Oznacza to, że co piąty polski powiat jeszcze przed nadejściem pandemii mógł uznawać bezrobocie za istotny problem.

Niekwestionowanym „królem polskiego bezrobocia” od lat pozostaje powiat szydłowiecki, gdzie w marcu odnotowano 23,7 proc. To jedyny wynik powyżej 20 proc. w kraju. Kolejne na liście są powiaty: łobeski (19 proc.), braniewski (18,8 proc.), kętrzyński (18,2 proc.) i białogardzki (17,7 proc.).

Wszystkie te regiony w relatywnie świeżej pamięci mają jeszcze czasy, gdy bezrobocie było dwukrotnie wyższe: 15 lat temu w powiecie łobeskim odnotowano 41,8 proc., niewiele lepiej było we wspomnianym powiecie szydłowieckim (40,1 proc.).

Na mapie Polski znajdziemy jednak i takie powiaty, które przed laty były ogniskami bezrobocia, zaś dziś plasują się w środku, a nawet w górnej połowie stawki. W ciągu ostatnich 15 lat największego skoku doświadczyły powiaty sztumski (z 37,3 do 8,6 proc.), gołdapski (z 37,4 do 9,5 proc.), nowosolski (34,4 proc. do 6,8 proc.), gryficki (z 36,1 proc. do 8,8 proc.) i dzierżoniowski (z 33,1 proc. do 6,1 proc.).

Odmienne wspomnienia z ostatniego 1,5 dekady mają mieszkańcy miast. W latach 2005-2019 r. odnotowywana na koniec roku stopa bezrobocia w Warszawie nigdy nie przekroczyła 6 proc. W gronie, które nie przebiło 10 proc. znajdują się jeszcze Poznań, Kraków, Katowice, Sopot, Gdynia, Krosno, Opole, Olsztyn, Bielsko-Biała i Gdańsk. Pomiędzy wielkomiejskich gigantów wcisnęły się jeszcze powiaty: kępiński, poznański, grójecki, piaseczyński i bieruńsko-lędziński, choć oczywiście wszystkie poza pierwszym swoją pozycję zawdzięczają bliskości dużego ośrodka.

Na koniec warto wspomnieć jeszcze o powiatach z najniższą stopą bezrobocia w marcu 2020 r. – być może na kolejne tak dobre dane z rynku pracy będziemy musieli sporo poczekać. Tu też widzimy dominację miast: listę otwierają Katowice (1,1 proc.), dalej jest Poznań i powiat poznański (1,2 proc.), Warszawa (1,3 proc.), powiat kępiński (1,6 proc.) oraz Wrocław, powiat wrocławski i kołobrzeski (1,7 proc.). Te dwa ostatnie zasługują na szczególną uwagę, ponieważ jako jedyne powiaty w ciągu ostatnich 15 lat zanotowały skok z poziomu blisko 20 proc. do mniej niż 2 proc.

GUS definiuje stopę bezrobocia jako "procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego". Odmienny sposób stosowany jest w badaniach Eurostatu, jednak wyniki BAEL nie są dostępne na poziomie powiatowym.

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku oraz w marcu 2020 r.
Nazwa 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 III 2020
szydłowiecki 40,1 36,4 33,4 30,7 35,3 36 37,1 38 38,7 34,4 30,8 28,5 25,7 24,3 23 23,7
łobeski 41,8 35,2 29 23,9 30,5 27,6 29,3 29,8 28,7 25,3 23,9 23,7 21,2 20,3 19,1 19,0
braniewski 39,1 36,7 33,6 30,1 32,9 30,9 29,9 31,5 32,8 29 27,2 25,3 22,2 21,2 19,2 18,8
kętrzyński 33,5 30,6 25 23,1 28,7 27,9 29,2 30,2 31,1 30,1 27,4 23,8 18,7 18,3 17,7 18,2
białogardzki 34,6 35,2 31,2 28,2 28,3 30,8 27,7 28,9 29,6 27,3 25,5 22,3 19,4 18,7 17,2 17,7
przysuski 27,1 26,6 24 21,9 24,4 26,5 26,6 27,8 27,4 24,4 23,7 21,9 19,4 18,4 17,7 17,5
bartoszycki 38,7 34,7 31,6 31,2 33,8 30 30 29,8 30,2 27,7 24,4 23,4 20,6 19,2 16,9 17,0
radomski 34,1 31,6 28,3 26,2 29,2 30,8 29,6 30,3 30,4 27 25,1 22 18,7 17,4 16,4 16,8
choszczeński 35,3 29,8 26,1 22,1 28,6 26,1 27 28,5 29 24,8 23,4 20,9 17,8 16,7 16 16,2
radziejowski 24,1 23,2 19,9 19,7 21 22,9 23,9 24,3 26,1 22,9 21,7 20,5 18,4 16,6 16,4 16,2
leski 26,5 25,3 22,9 22,4 25,1 21,8 22,4 23 23,6 22,1 20,9 20,5 17,4 16,4 15,8 16,1
niżański 23,3 21,4 20,1 19,3 24,2 23,6 24,1 25,3 25,8 23 19,8 19,2 17,5 16,7 15,7 15,8
makowski 25,1 23,3 20,7 18,1 21,2 21,5 24,9 25,6 25,6 22,9 20,7 19,1 18,6 16,3 15,4 15,6
węgorzewski 38,2 35,8 30,8 26,3 27,8 27,4 28,1 30,3 30,6 27,7 24,6 22,9 19,5 17,7 15,1 15,5
brzozowski 28,2 25,4 22,8 23,3 24,3 22,5 23 24,4 24,3 22,6 20,7 18,8 16,8 15,6 15 15,2
szczecinecki 35,1 30,9 25,3 22,4 25,7 26,4 27 27,6 27,4 24,7 22,2 20,1 16,5 15,4 14,6 15,0
skarżyski 32 29 25,9 22,2 25 25,6 25,8 27,4 27,9 24,8 22,5 19,6 15,6 15,7 14,5 15,0
górowski 31,6 28,2 21,4 18,8 24,9 26,6 26,4 27,9 28,3 23,4 22,2 18,5 16,5 15,3 14,1 14,9
sierpecki 25,1 22,9 19,7 16,2 18,5 21,2 23,2 25 24,7 22,8 20,6 19,4 17,4 16,6 15 14,7
włodawski 22,7 24,2 19,5 19,4 20,7 23 22,8 24,6 25 23,1 20,8 19,2 16,5 15,3 15 14,7
żuromiński 26,5 23,1 20,8 19,3 22,3 21,5 22,8 23,3 23,8 21,5 19,7 17,3 15,3 14,9 14,4 14,5
kamieński 33,3 29,9 24,2 22,3 25 27 25,3 25,5 25,2 21,8 19,6 18,9 16,6 15 14,1 14,3
włocławski 28,6 25,3 22,2 20,5 23,8 26,2 27 28,7 27,3 25,4 23,3 22 18,5 15,6 14,2 14,3
lipnowski 29 27,2 22,4 20,9 25,4 28,9 28,4 28,7 28,7 25,5 20,3 21,7 17,8 17 15,4 14,1
elbląski 33,3 29,3 22,5 21 25,1 26,7 26,6 28,2 28,9 26 22,9 20,8 18 16,1 13,4 14,0
sławieński 33,1 28,8 20,4 15,5 19,7 22,6 24,8 27,2 25,3 22,5 20 18 15,5 14,3 13,3 13,8
działdowski 29,7 23,3 19 20,3 25,3 23,9 23,6 26 26,2 23,3 20,8 19,1 17,1 15,4 13,6 13,8
bieszczadzki 29,1 27,1 21,5 21 25,7 22,2 22,5 24,3 22,2 20,3 20,5 17,9 15,5 13,7 13,5 13,7
lidzbarski 35,1 32,4 27,4 23,5 28,1 26,3 25,8 25,1 27,5 24,8 22,2 20,2 16,9 14,6 12,8 13,6
kolneński 18,4 16,8 14,5 15 18,4 18,9 19,4 19,6 20,4 18,1 16,8 16,6 15,4 14,1 13,9 13,6
złotoryjski 33,4 29,6 24,9 23 26,4 26,6 26,6 27,5 28,6 24,5 21,2 18,9 16 14,8 13,2 13,5
strzyżowski 25,5 24,2 22 20 22,2 22,5 22,1 23,2 23,9 21,5 20,2 17,7 15,2 14 13 13,3
wałbrzyski 27,1 23,8 16,2 15,1 19,8 19,1 19,1 20,9 29,8 24,9 22,4 19,3 14,3 13,6 12,3 13,1
świdwiński 38,3 34 28,7 23,1 25,4 27,5 26,2 26,7 27 24,2 21,7 17,8 16 14,5 12,2 13,0
hrubieszowski 18,8 17,4 16,3 14,6 16,2 18,3 18,6 20,3 20,3 18,3 17,7 16,1 14,3 13,1 13,2 13,0
piski 38,9 32,7 28,8 27,3 31,7 31,5 33,3 30,9 33,6 29,2 26,8 21,2 16,5 13,3 12,2 12,8
opatowski 19,8 18,7 16,7 16,3 20,1 19,5 21,6 22,6 23,1 20,9 19,5 16,5 14,2 13,6 13,6 12,8
leżajski 18,9 18,5 16,3 14,9 19 18,3 18,9 19,4 19,7 18,9 17,4 15,5 14,7 13,5 12,5 12,8
przemyski 22,7 21,1 19,1 17,9 21,7 20,1 19,1 20,7 21,5 19 17,9 16,7 14,7 13,2 12,5 12,7
drawski 37 32,7 27,7 23,2 28,2 25,9 26,6 24,9 25 23,5 21,7 17,7 16,9 13,2 12,3 12,6
aleksandrowski 26,6 24,3 19,5 16,8 17,1 20,6 21,2 23,6 24,2 22,3 18,9 16,9 14,2 12,9 12,2 12,6
gostyniński 28,4 24,7 17,4 16,7 18,9 20,9 20,5 23,2 23,9 21,6 18,7 18,5 16,4 14,5 11,9 12,5
pułtuski 23,6 20,5 16,6 13,6 18,6 19,7 21,4 23,3 23,7 22,2 20,1 17,9 13,2 12,5 12 12,5
nowodworski 37 33 27,8 21,9 26,3 29 29,5 30,9 30,7 26,5 23,4 18,2 13,9 13,2 11,5 12,2
koszaliński 36,4 31,4 25,3 20,8 24,5 26,7 26,9 28,1 28,9 24,4 21,1 16,9 13,6 12,1 11,4 12,2
grajewski 24,3 22,8 19,6 14,8 19,9 23,1 22,9 22,8 22,7 20,4 18,1 17,3 14,7 13,7 11,9 12,2
wąbrzeski 29,6 25,6 19,4 17 19,6 21 21,3 22,6 22,8 20,1 17,9 16,7 13,6 12 11,4 11,9
chełmiński 28,5 25,1 17,4 18,8 21 22 22,9 24,6 24,7 20,9 17,5 15,7 13,8 12,6 11,5 11,9
sejneński 23,4 20,9 18,6 17,5 18,9 18,9 22,4 20,4 20,8 15,4 16,7 15,7 13,4 12,7 12,3 11,9
chełmski 22,3 23,8 21,1 16,1 16,4 17,7 18,1 19,6 20,3 18 16,9 15,7 14 13,3 11,9 11,7
grudziądzki 32,6 28,4 24,1 22,2 24 27,1 27,6 28,1 26 20,4 16,5 16,5 14,2 13,4 11,1 11,6
przeworski 18,5 16,4 14,4 13,6 17,8 18,4 18,4 19,7 19,5 17,5 16,9 15,6 13,9 12,2 11,7 11,6
pyrzycki 32,9 28,7 23,9 21 27,9 28,3 27,8 28,5 27,9 23,3 20,4 17,1 13 11,7 10,4 11,4
konecki 30,1 26,7 23,1 22 20,7 22,1 22,7 22,6 24,2 20,2 17,2 14 11,9 11,6 10,9 11,4
jaworski 29,1 24 18,8 16,3 21,4 23,6 23,7 25 24,3 18,6 17,3 15,8 13,5 12,4 10,8 11,4
ełcki 28,2 25,8 21,4 19,6 24,4 24,7 24,9 26,9 26 22,3 19,1 17,1 14,2 12,8 11,2 11,4
kłodzki 32,2 27,5 23,1 21,6 24,4 24,7 24,9 27,1 27,1 23,6 19,9 16 12,5 11,8 10,9 11,3
krasnostawski 16,9 14,4 12,8 11,8 13,8 14,3 15,9 16,7 17 15,5 15,1 13,7 12,7 11,5 10,9 11,3
sępoleński 29,9 26,1 21,8 21 23,6 25,9 25,5 24,7 25 21,5 19,3 17,1 14,2 12,5 11,6 11,2
inowrocławski 28,8 26,6 22,3 19,1 21,2 21,7 22,2 23,7 23,8 20 18,2 16,9 14,4 12,6 10,9 11,2
Radom 28 25,8 21,8 19,5 21,5 22,7 21,7 22,6 22,8 20,2 18,4 15,9 13,2 12,1 11,1 11,2
wołowski 22,1 18,3 16 15,8 21 21 20,2 22,3 21,8 18,3 15 14,4 12,1 11,3 10,6 11,1
lwówecki 32,5 29,3 24,1 19,7 24,8 24,7 24,6 25,6 26,2 22,4 19,4 16,9 13 12,2 10,9 11,0
nakielski 31,5 27,1 22 18,5 22,3 22,9 22,8 23,5 23,6 20,7 17,5 15,7 13,1 11,7 10,5 11,0
ropczycko-sędziszowski 21,4 18,6 15,7 14,6 16,5 18,7 19,7 21,8 21,9 18,7 17 13,1 12,4 11,9 10,2 11,0
mrągowski 29,1 25,4 22,4 19,9 22,4 22 21,6 23,3 22,9 19,6 17,5 15,3 11,5 11,1 9,9 10,8
płocki 29,2 26 21,7 16,2 18,9 20,1 20,6 21,1 21,8 19,4 16,9 15,1 12,9 11,6 10,2 10,7
ostrowiecki 25,7 22,6 18,8 16,1 20,9 20,6 20,4 22,2 22,5 19,1 17,6 14,6 12,3 11,7 10,6 10,7
Przemyśl 20,1 18,6 17 17 19,4 18,4 17,9 18,2 17,9 17 14,9 14 12,5 11,2 10,3 10,7
Chełm 24,2 23,1 17,5 14,8 16 15,3 16,5 18 18,3 15,8 14,7 13,1 12,2 11,2 10,7 10,6
lubartowski 19 16,6 15 13,1 15 15,9 16,3 17,2 17,5 16 14,1 13 11,9 10,7 10,3 10,5
strzelecko-drezdenecki 32,3 27,6 22,4 21,6 26,1 23,2 24,5 26 25,5 20,1 17,6 14,9 11,5 11 9,8 10,4
dąbrowski 20,5 19,1 17,4 16,4 18,8 19,1 19,6 19,9 20,3 16,9 16,1 13,9 12 10,8 10 10,4
jarosławski 19,8 18,7 16,9 15 18,7 18,5 18,6 19,4 18,6 17,1 15,7 14,6 13,1 12,1 9,8 10,4
tucholski 28,3 23,8 18,5 15,6 18 19,8 19,6 21,1 21,9 18,7 16,8 14,9 12,5 11 9,7 10,3
golubsko-dobrzyński 27,4 23,1 18 15,8 19,6 21,2 22,3 23,4 23,6 20,1 16,7 13,5 11 10,2 9,9 10,3
kraśnicki 16,9 16,2 14,5 14,1 17 15,7 14,5 15,5 16 14 13 13,3 11,1 10,2 10,1 10,3
ząbkowicki 30 26,1 17,8 17,3 19,4 22,7 22 22,8 22,4 19 14,9 13,8 11,8 10,9 9,3 10,2
malborski 29,8 25,6 21,6 17,8 22,2 23,4 24,4 25,1 25,6 21,3 19,5 15,7 13 12,6 9,9 10,2
zwoleński 22,3 19,3 17,1 14,6 17,9 20,6 20,3 21,9 22,7 20,5 18,8 15,2 11,9 10,8 9,8 10,2
sokólski 16,9 14,9 12,3 12,2 14,2 16,5 16,9 17,1 17,8 15,6 15 13 11,2 11,1 10 10,2
strzeliński 29,3 24,9 18,7 13,2 17,2 17,3 15,6 18,8 18 15,1 13,3 12,3 11 10,5 9,6 10,1
kielecki 27,2 23,4 20,2 19,4 19,1 18,8 18,4 19,7 20,4 16,6 15,3 13,6 11,3 10,7 10,4 10,1
olecki 26,5 24,2 17,6 20,9 22,2 21,6 21,9 23,1 23,2 20,7 18,5 16,3 14,4 12 9,8 10,1
Biała Podlaska 20,2 18,3 16,2 13,1 15,5 13,9 15,4 16,7 16,4 15 13,7 12,7 11,2 10,3 9,8 10,0
łańcucki 18,9 16,7 14,5 13,5 16,2 16,8 17 19 19,9 18,2 15 14,4 11,3 10,8 9,6 10,0
mogileński 27,6 23,7 20,2 19 20,9 21,5 19,9 21,2 22,6 18,8 15,8 13,9 11,5 10,7 9,7 9,9
kozienicki 19,8 18,1 15,2 13,9 16,5 17,8 18,4 19,1 19,2 16,6 13,9 12,8 11,3 10,9 9,8 9,9
ostródzki 31,6 28 22,1 18,9 24,2 21,5 22,3 23,8 24,3 20,4 16,4 14,7 12,1 11,4 9,8 9,8
rypiński 28,1 23,8 19,2 15,1 20,3 19,9 19,1 20,5 21,2 18,5 15,7 13,8 11,8 11,6 10 9,8
olsztyński 27,7 23,8 18,8 15,1 20,7 20,3 21 22 22,8 19,9 17,5 15,3 13,1 10,7 8,8 9,8
jasielski 22 19,5 16,8 15,9 18,7 17,2 17,6 18,9 18,2 15,9 15,2 13,2 10,9 9,9 9,3 9,7
augustowski 20,2 18,3 15,2 14,1 16,1 18,7 18,9 19,4 20 17,1 15,6 12,2 10,1 9,9 9,7 9,7
toruński 28,9 24,8 15,9 13,2 17,6 17,8 17 20,4 21,3 17,9 15,9 13,7 12,3 11 9,4 9,6
ostrołęcki 23,6 21,7 18,6 12,4 16 17,7 18,2 18,7 18,4 17 15,2 14,2 11,8 10,1 9,2 9,6
lipski 18,5 16,5 14,3 12,6 14,1 15,6 15,8 17 16,7 15,3 13,7 12,6 11,1 9,9 9,8 9,6
żyrardowski 16,1 13,7 11,9 9,3 12,8 13,7 13,7 15,3 16,4 15,4 13,9 13 11,1 10,4 9,6 9,6
gołdapski 37,4 31,1 24,3 23,3 25,1 22,1 22,7 25,2 24,6 20,9 19,1 17,1 12 10,6 9,5 9,5
bytowski 34,7 31,2 22,3 20,1 22,6 22 22,7 23,6 23,4 20,7 17,6 14,4 10,5 9,7 9,1 9,5
żniński 31,4 28 21,9 21,3 22,4 21,5 22,4 22,7 23 19,3 17 15,5 12,2 10,6 9,3 9,5
człuchowski 30,3 26,1 20,2 20,7 23,8 24,7 23 23,8 24,1 21,2 18,8 15,3 12,3 9,8 9,3 9,5
międzyrzecki 25,3 22 18,2 16,7 21,2 21,7 20,8 22,7 23,6 18,6 15,9 15 13,4 12 9,4 9,5
bialski 17,5 15,7 14,8 12,4 14,3 14 15,1 16 15,8 14,6 12,9 12,2 10,2 9,9 9,4 9,5
giżycki 32 29,1 23,1 16 19,8 19,2 17 18,8 19,6 17,2 16 14,2 10,6 9 8,9 9,4
głubczycki 21,8 18,6 14,1 12,7 16,3 17,9 18 19,8 19,1 16,7 14,1 13,4 11,1 9,5 8,9 9,4
płoński 22,5 20,1 18 13,6 16,5 16,6 17,4 18,1 17,8 16 14,4 12,6 10,4 10,3 9,1 9,3
lęborski 28,3 26,3 20,1 16,3 18,8 19,9 19,5 21,4 21,2 17,1 14,7 10,6 8 8,8 8,8 9,2
ciechanowski 21,5 18,1 14,7 11,5 14,2 16,2 17,4 17,3 17,4 15,9 15,2 13,1 10,9 9,9 8,9 9,1
Włocławek 20,9 17,8 14,4 13,9 17,3 19,5 19,8 21,3 20,3 18,9 16,9 16,4 12,8 10,7 9 9,1
prudnicki 20,3 20,3 16,1 13,6 16,8 18,6 18,6 19,5 20,4 17,8 15,2 13,5 10,1 9,9 8,9 9,0
wałecki 31,3 23,7 18,4 15,5 19,5 19,8 19,8 20,6 19,9 16,9 14,8 12,5 9,7 8,7 8,4 8,9
koniński 26,1 22,7 19 12,7 15,9 18,1 17,5 18,7 18,9 17 15 14,1 11,4 8,9 8,5 8,9
Bytom 24,6 21,1 15,9 12,7 16,8 18,1 19,6 19,9 21,1 19,8 18,5 15,4 11,3 9,7 8,3 8,9
świdnicki 18,7 16,5 13 12,9 15,3 18,1 15,4 16 16,1 14,6 14,3 12,5 10,2 9,2 8,4 8,9
gryficki 36,1 33,2 26,2 22,6 24,8 24 24,5 25,4 26,8 23,6 21,3 16,3 11,6 9,3 8 8,8
szczycieński 31,4 27,7 23,2 21 25,8 26,1 25,7 26 25,3 22,2 17,3 14,3 11,5 9,4 8,7 8,8
legnicki 29,1 23,3 16,7 13,9 18,2 20 21,2 21,6 21,3 17,4 14,8 13 11,5 10,1 8,7 8,8
Grudziądz 29 25,1 20 18,6 22,4 22,5 22,3 22,6 20,9 16,4 14,2 13 10,6 9,2 8,2 8,8
przasnyski 21 17,7 15,2 12,6 15,9 15,1 16,1 16,8 17,5 15,5 13,8 12 9,8 9,6 8,4 8,8
opolski 16,8 15,4 10,4 8,1 12,1 13,1 12,2 13,5 14 11,7 10,2 9,1 7,8 6,4 5,5 8,8
janowski 15,8 15,1 13,3 13,2 14,7 13,9 14,2 14,8 15,3 13,1 12,2 11,2 8,4 8,5 8,6 8,8
Zamość 18,9 17,7 15,2 13,1 15 15,1 14,7 16,5 16,5 14,8 14 12,3 11 10 8,7 8,7
sztumski 37,3 28,4 19,2 16,9 23,9 23,8 25 27,3 27,1 22,9 16,3 14,2 10,7 9,7 8,4 8,6
gryfiński 30,5 25,3 20,8 17,1 21,1 23,4 21,7 22,2 22,4 18,8 15,8 14,4 11,7 10 7,9 8,6
starachowicki 25,1 18,6 13,9 14 18,3 17,3 17,4 18,8 18,1 14,8 12,7 10,6 9 8 8,1 8,6
ostrowski 19,5 17,1 14,7 13,1 15,4 17,1 17,2 18,2 17,4 14,5 12,5 11,7 9,5 8,5 8,1 8,6
jeleniogórski 25,1 21,9 14,8 13,9 19,5 22,9 21 20,8 19,8 15,7 12,9 11,4 9,2 8,9 8,1 8,5
Ostrołęka 22,5 20,4 16,8 13,5 14,9 15,1 15,3 15,7 16 14,9 13,3 12,5 10,2 9,1 8,2 8,5
garwoliński 16,7 16,1 12,1 11,4 13,3 12,4 12,5 14,5 15,5 14,5 13,3 11,3 9,9 9,1 8,4 8,5
krośnieński 34,9 33,1 28,1 26,5 29 24,6 24 24,4 24,1 18,6 17 14,3 11,3 9,3 8 8,4
żagański 32,7 29,9 24,7 22,6 26,9 27,9 25,7 25 25,7 22,2 17,9 14,4 11,3 9,4 8,6 8,4
zamojski 16,5 15,1 13,2 11,4 13,1 14,5 14,4 16,2 16,2 14,5 13,9 12,1 10,6 9,1 8,2 8,4
chojnicki 26,5 23,5 17,7 14,7 18,5 18,2 20,2 20 19,4 16,8 14,4 12,3 9,3 8,6 7,8 8,2
nowosądecki 26,1 21,7 18 13,8 16,9 17,6 17,3 18 17,6 14,6 13,6 10,2 8,6 8,1 7,8 8,2
lubaczowski 22,4 20,4 19,8 18 18,8 17,9 17,7 18 17,8 15,9 13,8 11,8 10 8,9 8,3 8,2
kutnowski 23,5 19,2 16,4 13,9 17,4 17,4 17,3 17,6 17,8 15,5 14,2 11,9 9,5 8,9 8 8,1
nowomiejski 29 25,8 20 13,8 19,7 19,8 21,7 22,4 23,6 19,3 14,6 10,6 8,4 8 7,6 8,0
brzeski 27,6 24,4 20,7 16,7 18,7 20,5 20,3 21 22,7 17,2 13,8 12,6 10,4 8,9 7,7 8,0
namysłowski 27,3 24,2 15,8 12,6 17,8 18,6 18,1 19,2 19,1 17 12,4 11,6 9,1 7,8 8 8,0
białobrzeski 21,2 18,8 14,3 12,8 14 14,7 15,4 17 15,2 12,9 10,9 10,1 8,1 7,6 7,4 8,0
rzeszowski 18,6 16,5 15,1 11,3 13 13,1 13,4 14,5 14,8 13,9 12,8 10,9 9,3 8,7 7,8 8,0
Tarnobrzeg 18,3 15,4 13,5 12,8 15,2 14,2 14,3 15,7 15,9 15,4 13,3 11,7 9,7 8,5 7,4 8,0
tatrzański 12,7 10,9 7,6 6,9 8,9 10 11,5 12,8 13,6 13 12,9 11,5 10,3 9,4 8 8,0
wschowski 21,3 18,1 14 14,5 15,4 16,4 16,6 18,4 16,3 13,3 12,1 11,1 9,1 8,5 7,7 7,9
białostocki 17,3 14,3 11,2 11,1 16,4 17,6 17,1 18,4 18,3 15,7 14,3 12,1 10,1 8,6 7,7 7,9
nyski 29,5 24,6 16,6 13,9 18,5 19,4 19 21,4 20,2 16,8 14,3 12 9,4 7,8 7,2 7,8
kolbuszowski 21 18,7 16,4 14,6 17,1 16,7 16,7 17 16,9 14,9 13,3 11,5 9,6 8,2 7,5 7,8
Łomża 19,8 16,5 13 11,1 15,2 15,8 16,4 17 17 15,6 13,4 12 9,7 8,6 7,5 7,8
stargardzki 31,2 26,2 22 14,4 20,2 20,2 20,1 20 19,7 17,3 14,4 11,1 8,9 7,9 7,5 7,7
jędrzejowski 18,2 15,2 12,3 11,4 12,6 13,5 13,7 13,9 15,2 13,3 11,9 10 7,6 7,1 6,9 7,4
olkuski 17,5 15,5 12,5 11 13,7 14,2 14,7 16,1 15,1 13,6 12,3 8,9 8,2 7,3 6,9 7,4
nidzicki 30,5 25,3 20,4 18,9 20,2 20,3 20,9 23 22,2 17,7 14,8 11,7 8,9 8,5 7 7,3
chodzieski 22,4 17,1 11,9 12,2 15,7 15,2 16,2 16,6 16,5 13,8 11,2 9,9 7,8 6,8 7 7,3
kluczborski 21,2 17 13,5 11,1 15,1 15,5 15,2 15,2 14,9 12,3 10,7 9,6 8,1 7,6 7,1 7,3
rycki 19,7 15,8 12,3 10 11,8 12,2 12,2 14,2 15,5 14,1 12,5 11,3 9,4 7,9 7 7,3
pajęczański 17,2 15,6 11 10,1 13,8 13,8 12,8 14,4 13,9 11,4 9,6 8,4 7,8 7,4 7 7,3
kędzierzyńsko-kozielski 15,8 13,8 12,1 8,7 12,5 13,1 12,9 14,5 14,7 12,3 11,8 10,2 9,1 8,1 7,3 7,3
lubański 29 25,8 22,4 22,2 25,4 24,7 22,9 23,1 21,6 17,8 14,2 11,3 9,3 7,3 6,9 7,2
brodnicki 24,1 20,1 14,7 12,1 15,5 15,9 14,8 15,1 15,7 13,2 11,4 9,8 7,7 7,2 7 7,2
słupecki 23,9 20,1 15,3 13 16,3 16,4 16,8 17,5 17,9 14,7 11,3 9,5 8,2 7,7 6,8 7,2
tomaszowski 18,9 18,1 16,1 13,1 15,1 14 15,1 15,8 15,8 13,1 12,5 9,9 8,1 6,8 7 7,2
świecki 23,9 20,1 16,1 15 17,9 20 18,3 18,8 18,2 15,2 12,3 10,3 8,5 7,5 6,9 7,1
głogowski 22 18 12,9 11,1 14,4 14,6 14,3 15,7 14,9 13,6 12,5 10,5 9,1 8,9 7 7,1
kłobucki 16,3 13,1 10,7 7,9 11 12,2 13,2 14,6 15 12,9 11,5 9,1 7,4 7,3 6,4 7,1
pucki 21 17,6 12,7 8,4 12,2 12,6 14,1 15,4 15,4 13,9 12 9,9 8 7,1 6,6 7,0
łaski 17,4 14,9 11,9 11 14,9 16,8 17,3 18,6 18,8 15,7 13,2 11,5 9,5 7,9 7,1 7,0
tomaszowski 23 20,6 16 13,7 18 17,7 17,3 18,5 17,8 13,6 11,6 9,3 7,8 7,4 6,7 6,9
limanowski 21,9 19,1 16,3 15,2 18,5 17,2 18,2 18,7 18,6 15,8 13,5 9,9 8,4 7,5 6,8 6,9
legionowski 19,7 16,7 11,6 7,9 11,4 11,2 12,9 14,7 15,8 14,3 12,4 10,9 7,7 6,9 6,5 6,9
sanocki 18,3 16 13,9 10,7 14,4 13,2 12,3 13,2 13,9 12,5 9,9 8,9 7,1 6,8 6,5 6,9
staszowski 16,6 14,8 12,4 10,2 11,5 11,8 12,4 12,9 12,9 11,3 9,6 9,2 7,5 7,2 6,7 6,9
nowosolski 34,4 29,2 21,3 21,3 27,2 25,7 24 25,4 25,5 20,7 17,9 14,2 10,5 8,5 6,1 6,8
słupski 33,5 28,4 21,5 16,2 21,6 22,5 22,1 22,8 21,7 19,2 15,4 11,9 8,2 6,9 6,3 6,8
kamiennogórski 27 23,2 15,4 16,6 23,2 22,1 21,2 22,8 20,5 15,6 11,6 10,3 7,5 6,2 5,8 6,8
kościerski 23,7 21,3 16,3 13,8 16,3 15,2 15,4 15,6 15,5 13,2 10,5 8,6 6,7 6,7 6,2 6,8
chrzanowski 20,5 16,4 12,7 9,6 12,1 13,9 13,5 15,6 16,4 13,6 11,9 10,4 8,8 8 6,4 6,8
łęczycki 19,5 17,1 12,9 10,5 12,5 14 14,3 15,3 16,3 14,3 12,3 10,6 8,2 7,3 6,6 6,8
brzeziński 18 15,5 13,1 10,7 12,4 14,5 15,3 16,2 15,6 13,1 12,5 10,5 7,6 6,9 6,8 6,8
parczewski 17,6 16,1 14,8 12,3 13,6 14,4 14,3 15,1 15,3 13,1 12,2 10 8,2 7,2 6,6 6,8
sandomierski 16 14 12,3 10,1 11,4 11,8 12,6 12,8 13,3 11,3 8,9 8,6 7,5 6,9 6,9 6,8
myśliborski 28,3 20 15,8 13,2 16,5 16,9 16,3 18,9 18,8 15,1 12,1 10,9 8,9 8 6,7 6,7
milicki 23,2 19,1 16,4 14,2 17,4 17,6 17,2 17,9 18,1 14,5 12 9,8 7,8 6,8 6,4 6,7
włoszczowski 21,8 18,2 14,6 13,6 13,7 14,6 14,2 14,3 15,1 12,7 9 8,5 6,9 6,4 6,9 6,7
Elbląg 21,2 17,9 12,8 11,7 15,7 16,6 16,2 17 17,7 15,3 12,9 11,3 9,2 8,2 5,7 6,7
kazimierski 13 12,5 10,9 10 11,3 11,5 12,6 12,6 13,7 12,4 10,5 9,6 8,1 7,5 6,7 6,7
moniecki 12,2 10,5 9 8,6 10,6 12 12,8 13,5 13,7 12,1 12,1 9,3 7,2 7,5 6,7 6,7
pabianicki 19,1 16 10,7 10 14,1 14,4 16,5 17,5 16,6 13,7 11,4 9,6 7,8 6,9 6,2 6,6
średzki 18,7 15,6 9,9 9,3 14 13,9 13,4 14,2 14,7 12,1 10,9 9,3 5,9 5,8 6,3 6,6
tarnobrzeski 18,4 16,2 13,8 13,4 17,3 14,8 14,6 15,6 14,5 12,5 11,1 10,1 7,8 6,5 6,3 6,6
żywiecki 14,6 11 7,4 7,6 12,3 14,1 13,9 16,4 15,9 13,2 10,4 8,5 7,1 6,9 6,2 6,6
hajnowski 12 10,2 7,4 8,2 11,7 12,1 11,9 13,6 13,8 11 10,2 9,9 7,9 7,7 6,7 6,6
wołomiński 20,1 18,1 11 8,6 12,7 13,1 13,4 15,7 17,3 15,2 13,2 11,2 8,4 7,4 6,5 6,5
zduńskowolski 20,2 17,8 11,9 9,9 12,6 13,2 13,8 15,6 16,2 14,4 12,6 9,8 7,4 6,9 6 6,4
Płock 19,2 15,8 12,5 9,6 10,9 11 11,8 12,8 13 12 10,3 8,6 7,3 6,8 6,1 6,4
częstochowski 21,5 19,6 14,9 12,9 15,6 17,3 18,6 20,5 21,3 18 14,7 11 8,6 7,2 6,2 6,3
sulęciński 20,8 17,1 12,2 10,6 15,3 14,7 14,8 15,8 15,3 13,6 11,7 9,7 6,8 6,4 5,7 6,3
łódzki wschodni 20 16,8 12,2 6,8 9,3 10,6 11,3 12,6 13 11,5 10,1 9,2 8,1 7 6,2 6,3
poddębicki 16,3 16 12,1 8,8 10,9 13,2 14,4 15,7 15,6 13,2 11,4 9,3 7 6,4 6,2 6,3
pińczowski 15,2 12,1 9,3 8,1 8,5 9,4 9,5 9,8 10,7 9,5 8,7 7,6 6,7 6,6 6,3 6,3
zawierciański 22,7 20,8 18,1 13,1 17,6 17,2 16,8 18,2 17,8 14,8 13,6 11,3 8,9 7,4 5,8 6,2
kwidzyński 21,4 16,2 11,4 9,9 13,8 12,7 17,3 19,9 17,1 12,7 9,1 8,4 6,3 5,5 5,5 6,2
Piekary Śląskie 17,7 17,1 14,5 9,8 13,2 14,5 14,7 16,1 17 14,3 12,2 9,5 7,4 6,7 5,9 6,2
siemiatycki 9,8 9,8 7,2 6,1 7,3 9,4 9,8 10,3 11,2 10,6 10 9,3 8,2 7,1 6,2 6,2
dzierżoniowski 33,1 29,5 23,7 21,1 24,5 22,3 19,3 20,5 20,2 15,8 11,9 10 7,4 6,1 5,1 6,1
tczewski 24,9 21,5 16,8 9,7 14,9 14,2 13,4 13,7 14 10,8 9,1 7,5 6,9 6,6 5,7 6,1
zielonogórski 23,9 21 13,5 10,4 15,5 13,9 14,8 15,9 15,2 13,5 11,1 9 6,9 6,7 5,7 6,1
mławski 21,8 15,1 12,1 11,1 14,3 14,1 13,3 15,1 15,8 12,7 12,2 9,2 7,1 5,9 5,8 6,1
węgrowski 21,3 18,2 15,2 14,9 16,2 15,2 14,3 15,7 15,7 13,8 11,3 9,7 7,2 6,3 5,6 6,1
radzyński 16,7 14 12,6 11,9 13,5 13,9 13,9 15,2 15,3 13,8 12,8 10,5 8,1 7 5,8 6,1
zgierski 25,3 20,5 15,3 13,1 15,5 15,8 16,8 18,8 18,4 14,3 12,6 10,2 7,8 6,9 5,7 6,0
świdnicki 23,9 20 12,1 11,9 14,6 13,8 12,9 15,3 13,8 11,2 9,9 8,6 6,9 6,2 5,6 6,0
opoczyński 21,9 19,6 16,9 12,7 16,5 15,7 15,9 17,3 17,1 13,3 10 8,7 6,2 5,9 5,8 6,0
myszkowski 20,9 19,3 16,2 15,1 18,5 17,8 18,9 19,7 19,7 16,6 13,8 11,2 7,6 6,1 5,4 6,0
zambrowski 20 16,6 13,2 12,2 14,5 14,7 15,5 17,3 16,3 13,4 12 10,5 9 7,5 6,3 6,0
wejherowski 19 13,5 9,3 8,1 13,5 15,1 15,1 16,4 15,7 14,2 11,9 9,7 7 6,5 5,5 6,0
tarnowski 17,6 14,2 11,3 10,3 13,3 13,6 13,5 15,1 15,3 13,4 11,6 9,5 8 7,1 5,7 6,0
nowodworski 19,5 15,9 9,7 7,2 10,4 12,4 13,4 13 12,8 12,2 9,9 8,2 6 6 5,7 5,9
Konin 17,4 14,3 11 8,7 11,9 13,5 13 13,6 13,9 12,4 11,2 10,6 7,4 6,2 5,5 5,9
łomżyński 15,1 12,1 10,4 8,1 10,4 11,6 12,5 13,1 13,6 12,6 11,5 10,3 8,2 6,8 6,1 5,9
opolski 22,6 22,1 19,5 17,6 16,9 16,3 16,1 16,2 16 14 13 11,7 9,1 9,2 8,2 5,8
wadowicki 15,4 13,1 9,2 8,2 11,6 12 12,5 13,6 13,3 10,9 8,7 6 5,6 5,3 4,9 5,8
nowotarski 13,4 10,8 9,1 8,6 10,3 12,4 12,3 13,8 14,9 13,1 10,7 9,5 7 5,9 5,4 5,8
sokołowski 14,6 12 8,9 7,6 8,5 10,1 10,6 11,6 12,1 11 9,4 8 6,5 5,6 5,4 5,8
lubelski 13,8 12,2 10,1 8 9,9 11 11,2 12,4 12,9 11 10 8,5 7,3 6,3 5,7 5,8
wieluński 12,5 9,9 8,1 8,1 11,5 11,1 11,1 12,6 12,7 11,3 10 8,6 7,2 6,5 5,8 5,8
starogardzki 30,3 25,9 19 13,8 20 19,2 20,1 20,9 19,2 15,2 11,4 8,6 5,7 5,6 5,3 5,7
Świętochłowice 25,7 21,2 12,8 9,3 15,2 17,6 16,6 18,2 18,8 14,7 12,1 10 8,2 7,3 5,6 5,7
będziński 23 19,9 15,7 10,2 13,8 14,5 14,3 15,8 16,4 14,2 13,1 11,5 9,1 8 5,3 5,7
radomszczański 21,9 20,5 17,9 12,3 14,2 15,2 15,8 16,8 16,5 13,8 11,2 9,1 7,1 6,1 5,3 5,7
krośnieński 21,2 18,6 14 13,6 17,9 17,5 17,3 19,5 18,9 16,4 13,8 10,1 7,3 6,1 5,1 5,7
Białystok 13,2 10,7 7,9 7,8 11,7 12,3 12,4 13,3 13,7 11,9 10,5 8,9 7 6,2 5,4 5,7
złotowski 25,3 20,2 16,8 16,8 19,2 18,8 18,5 18,2 16,7 14,3 12,1 9,6 8,1 6,9 5,7 5,6
zgorzelecki 22 17,2 12 10,7 13,9 13,2 12,6 14,4 14,7 12,1 9 7,7 5,4 5,1 4,8 5,6
krapkowicki 13,2 11,1 9,2 8,5 11,6 10,9 10,1 10,9 9,8 8,6 7,9 6,8 5,5 5,4 5,4 5,6
Skierniewice 11,6 9,8 7,7 6,5 9 9,4 10,7 12,5 12,1 10,1 9,1 7,7 6,2 5,5 5,1 5,6
żarski 28,5 23,1 16,4 15,9 19,4 17,4 17,2 17,4 16,5 12,9 9,7 8,2 6,4 6 5,2 5,5
Suwałki 18,8 15,8 10,3 9,6 13 12,2 12,4 13,3 12,9 9,7 8,5 7,5 5,8 5,3 4,8 5,5
sieradzki 18,5 16,9 13,8 11,3 12,8 12,5 13,2 13,4 13,9 12,3 10,6 8,1 6,1 6,1 5,5 5,5
oświęcimski 16,8 14,3 10,6 9 10,9 12,4 12,6 13,7 13,9 11,4 9,5 7,7 6,2 5,6 5,1 5,5
wysokomazowiecki 11,6 9,2 7,6 6,6 7,2 8 8,6 8,9 9,4 7,7 7,7 6,8 5,9 5,7 5,6 5,5
Sosnowiec 20,4 16,3 12 9,2 13,1 13,9 13,7 15,3 14,8 13,2 11,4 10 7,7 6,3 5,1 5,4
łęczyński 18,3 15,8 11,9 10,4 11,9 11,5 10,1 10,3 10,3 8,5 8,3 6,9 5,8 5,4 5,2 5,4
puławski 16,8 13,6 9,9 8,6 10,3 10,9 11 11,7 11,7 10,1 8,9 7,6 5,9 6,3 5,1 5,4
Piotrków Trybunalski 14,8 12,9 10 7,8 10,5 11,1 11,5 13,1 12,8 10,4 9,3 7,4 5,7 5,5 4,9 5,4
goleniowski 28 21,2 15,8 15 18,3 18,4 16,1 15,9 13,3 10,7 9 8 6,1 5,5 5,2 5,3
wągrowiecki 23,8 20,2 16,3 12 17,8 18,7 20,5 22,2 20,9 15,5 10,6 8,6 6,4 5,7 4,5 5,3
oleśnicki 21,2 16,2 11,2 11,4 14,8 16,1 14,9 16 16 12 9,8 8 6,1 5,4 5,2 5,3
stalowowolski 14,8 12,4 9,8 9,8 15,2 14,7 14,3 15 14,9 12,3 9,6 7 6,1 5,5 4,7 5,3
trzebnicki 25,1 20,5 13,9 10,1 14,1 13,6 12,6 14,5 14,4 10,9 9 7,9 6,7 5,8 5,1 5,2
rybnicki 19,2 15,8 9,8 7 10,8 11,4 12 12,3 13,4 11,5 10,1 9 7 5,7 4,7 5,2
strzelecki 16,6 14,5 10,9 9,7 11,8 11,7 10,2 11,3 10,6 8,2 7,4 6,6 5,6 5,1 5,1 5,2
lubliniecki 14,8 12 9,8 8,7 11,5 12,8 13,3 13,4 13,7 11,4 9,8 8,6 6,7 5,8 5 5,2
biłgorajski 14,6 12,2 10,1 7,6 8,3 7,2 8,2 8,9 9,4 8,3 8 6,5 5,7 5 5 5,2
Kielce 14,4 12,1 10 9,6 10,6 10,6 9,9 10,7 11,3 9,8 8,8 7,6 5,8 5,5 4,8 5,2
gorlicki 22,6 21,2 16,4 13,4 15,2 13,8 12,6 13,4 14,7 12,4 11,3 8,5 6,3 5,3 4,6 5,1
Zabrze 21 18,7 13 9,3 12,1 12,5 12,9 13,6 14 12,5 10,5 7,9 6,8 5,8 4,8 5,1
wodzisławski 17,2 14,7 11,3 7,5 10,3 10,1 11 11,3 11,8 10,6 9,7 8,1 6 4,8 4,8 5,1
piotrkowski 17 14,2 10,5 7,8 10,7 12,4 12,8 13,6 13,6 10,8 9,8 8 6,2 5,5 4,8 5,1
Wałbrzych od 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 16,8 13,1 10,4 9,2 7,2 6 4,7 5,1
miński 16,6 14,1 9,8 6,6 8,1 9,5 9,6 11,2 12,4 10,5 8,7 6,8 5,4 5,2 4,9 5,1
brzeski 16,2 13,9 11,7 10,2 12,5 11,9 11,8 12,5 13,6 11,4 10,3 8 6,7 5,3 4,7 5,1
Mysłowice 15,1 12,2 9,1 7,3 8,4 9,2 8,4 9,8 9,5 8,8 7,9 6,1 5,9 5,3 4,7 5,1
Lublin 12,3 10,7 8,2 7,4 9 9,6 9,4 9,9 10 8,6 7,9 7,2 6,2 5,5 4,9 5,1
bełchatowski 15,9 13,5 10,2 8,3 10,7 10,4 11,9 13,2 13,5 10,9 8,8 7,5 6 5,7 4,8 5,0
Rzeszów 9,2 8,1 7,3 5,9 7,2 7,6 7,6 8,1 8,4 7,5 7,3 6,6 5,4 5,2 4,8 5,0
iławski 23,6 20,1 12,8 9,8 11,4 11,3 12,7 13,2 12,2 8,9 7,3 6 4,8 4,9 4,4 4,9
średzki 20,5 15,8 10 8,8 12,9 13,5 13,2 14 13,1 10,5 8,2 7,3 6 5,5 5 4,9
Koszalin 18,8 15,3 11,2 7,8 10,2 11 11 12,4 12,1 10,3 8,4 6,8 5,4 5 4,3 4,9
gostyński 17,7 15,4 12,1 10,8 12,6 12,5 12,3 12,3 12 10,5 8,3 7,2 6 5,4 4,9 4,9
sochaczewski 14 12,7 9,8 6,9 10,1 10,1 10,9 11,5 11,5 10,5 8,7 8,1 7 5,9 4,6 4,9
łowicki 13,3 11 9 8 9,4 10 9,3 10,8 10,8 9,3 8,5 7,4 5,9 5,5 4,6 4,9
suski 11,6 8,7 7,9 7 9,8 10,4 10,3 12,2 12,6 10 8 5,5 4,8 4,7 4,7 4,9
bielski 10,4 9,1 7,5 6,3 8,2 9,6 9 9,2 10,3 8,5 7,6 6,9 6,1 5,4 4,7 4,8
dębicki 18,9 16,4 13,1 10,2 12,5 11,7 12,6 13,6 13,9 12,4 11 9,3 6,9 5,7 4,5 4,7
Łódź 16,4 11,7 8,5 6,8 9,6 10 11 12 12,3 10,7 9,5 7,9 6,3 5,4 4,7 4,7
tarnogórski 15,1 12,3 8,9 7,4 10 11 10,9 11,6 12 10,4 9,3 7,9 6,4 5,3 4,6 4,7
Siemianowice Śląskie 24 18,5 13,6 10,3 13,6 12,5 14,3 14,3 15,1 13,6 11,8 8 6,2 5,3 4,1 4,6
wielicki 16,3 12,6 9 6,4 9,7 10,9 11,2 12,1 12,4 9,3 7,6 6,4 4,9 4,6 4,1 4,6
mielecki 15,5 12,9 10,7 10,8 14,2 13,9 15,1 13,5 11,9 11,1 11 7,4 5,5 4,4 4,3 4,6
cieszyński 14,3 12,3 9 7 9,3 10 10,2 10,8 11,1 9,5 7,4 6,1 5,4 4,7 4,3 4,6
czarnkowsko-trzcianecki 21,2 17,3 11,5 11,7 16,6 15 15 15,1 14,6 11,8 8,3 7 5 4,5 4,3 4,5
łukowski 17,2 15,3 11,2 8,8 11,3 11 11,8 13,3 12,9 10,7 8,9 6,5 5 4,4 4,2 4,5
pilski 16,4 13,1 9,8 7,3 11,1 11 11,8 13,7 12,6 10 8 6,9 5,3 4,5 4,3 4,5
łosicki 16 14,1 12 11 12,8 11 11,8 12,4 12 11,3 10,1 8,2 6,3 5,6 4,2 4,5
proszowicki 11,3 9,9 7,7 7,8 10 11,9 11,5 12,6 12,9 11,2 9,4 7,9 7 6,1 4,4 4,5
Tarnów 11,4 9 6,8 7,3 9,3 9,2 9,1 10,6 10,5 9,7 8,2 7,1 6 5,3 4,2 4,5
pleszewski 23,1 19,1 13,5 9,8 12,7 13,1 12,6 13,1 13,4 9,6 6,8 5,4 3,7 3,6 3,9 4,4
jarociński 22,7 19,5 13,1 10 14,2 15,2 12,8 14 13,4 10,6 8,9 5,9 4,6 3,8 3,7 4,4
Legnica 18,2 13,5 7,8 6,3 8,8 9,2 10,1 10,5 10,3 8,5 7,1 6,7 5,5 5 4,1 4,4
Jaworzno 17,7 14,4 13 8,9 11,3 11,1 10,2 11,6 11 9,3 6,9 5,8 4,7 4,2 3,8 4,4
siedlecki 16,7 13,4 9,6 8 9,4 11,1 10,6 11,9 12,8 10,1 8,7 7,4 6,1 5,5 4,3 4,4
wieruszowski 12,9 11,2 9,2 9,4 12 11,5 11,6 11,4 10,9 8,5 7,6 5,8 4,7 4,6 4 4,4
oławski 19,1 12,6 7,9 7,7 11,8 11,4 10,6 11,9 12,7 8,7 7,8 7 5,6 5,4 4,3 4,3
międzychodzki 17,8 15,7 7,4 5,6 9,8 8,7 9,2 11,7 12 8,4 7,2 5,4 4,8 4,6 4,3 4,3
suwalski 14,7 12,4 7,7 6,8 9,3 9,7 9,9 10,8 11 7,4 7,1 6,2 4,6 4,1 3,9 4,3
polkowicki 14,3 11,4 8,3 7,4 8,7 9,6 9 9,1 8,8 7,8 6,3 5,8 4,7 4,5 4,3 4,3
lubiński 14,2 10,5 7,3 6,4 8,2 9,7 9,7 10,6 10,9 8,9 7 5,9 5 4,8 4 4,3
raciborski 12,8 9,7 6,4 5,5 7,5 8,2 7,8 8,9 8,6 7,4 6,7 6,1 5,3 4,1 4 4,3
Dąbrowa Górnicza 18,2 15,5 11,6 7,5 11,4 11,1 11,4 12,6 12,3 10,8 9,1 8 6 5 3,7 4,2
Jastrzębie-Zdrój 14,8 12,7 10,1 6,8 8,4 9,3 8,9 9,1 10,1 8,9 8,3 7,3 5,5 4,4 4,2 4,2
miechowski 12,3 10,3 7,7 6,6 8,7 9,7 11,3 11,3 11,7 9,4 8,8 6,5 5,4 4,4 3,8 4,2
oleski 11,6 9,9 6,6 5,7 8,6 8,9 10,2 10,6 10,2 8,6 7,4 6,5 4,9 4,1 4 4,2
kolski 23,4 19,6 16 12,2 15,5 14,4 14,4 15,7 16,1 14,5 12,8 10 6,2 4,4 4 4,1
bolesławiecki 22,4 17,7 13,4 11,3 15,8 14,9 12,2 13,9 12,6 8,9 7,6 5,7 4,2 3,8 3,8 4,1
bydgoski 19,9 16,1 11 8,9 11,9 12,7 12,6 13,4 13,8 11,8 8,9 7,8 6,4 5,5 4,1 4,1
Świnoujście 19,2 16,1 11,2 8,1 10,5 11,9 10,7 10 10,5 8,3 7 5,7 5 4,4 3,5 4,1
gnieźnieński 21,4 17,9 12,1 9,8 11,7 12,7 13,7 14,9 15,3 12,3 9,5 7,7 6,1 4,6 3,5 4,0
turecki 21,3 17,4 8,4 9,4 12,2 11,9 11,5 12,1 10,9 9 7 5,2 4,3 4,4 3,7 4,0
świebodziński 15,6 12,8 7,1 8 10,5 8,8 9,9 12,5 13,5 10,2 9 7,6 5,2 4,4 3,5 4,0
Siedlce 15,3 13,3 9,6 8,6 9,7 9,6 10,1 11,5 11,8 9,2 7,9 6,8 5,5 4,8 3,9 4,0
Toruń 12 9,8 6,3 6,1 8,5 8,2 8,1 9,6 10,4 8,1 6,9 6,1 5,2 4,7 4,1 4,0
ostrzeszowski 11,7 8,1 6,7 5,3 9,9 9,7 10,5 10,6 11 8,9 6,8 5,6 4,4 4,3 4 4,0
policki 22 18,3 14,1 13,5 16,2 16,1 15,6 14,7 14,2 10,6 9,1 7,7 5 4 3,6 3,9
gorzowski 21,3 15,9 10,4 8,2 12 11,7 13 12,3 12,9 8,8 8,1 6,9 4,8 4,3 3,6 3,9
gdański 15,8 10 5,7 3,5 6,9 7,8 7,4 9 9,5 8,2 6,1 5,4 4,5 4,1 3,8 3,9
otwocki 14,7 13 9,1 5,8 8,2 8,4 8,6 9,9 9,7 8,2 6,7 5,8 4,9 4,1 3,7 3,9
rawicki 11,7 9,3 7,2 7,8 12,1 11,7 10,9 10,9 11 9,2 7 5,8 5 4 3,8 3,9
krakowski 12,1 9,3 7,3 6,4 9,6 11,4 10,2 10,5 10,3 8,3 6,5 5,7 4,6 4,3 3,7 3,9
skierniewicki 11,3 8,8 6,9 5 7 7,8 8,1 9,1 9 7,4 6,5 5 4,2 3,8 3,6 3,9
Słupsk 19,7 13,5 9,1 6,6 11 12,3 11,5 12 12,2 11,1 7,9 5,8 4,2 3,5 3,3 3,8
gliwicki 16,7 13,1 8,5 6,3 8,8 9,5 9,4 10,3 10,7 9,4 8,5 6,9 5,7 4,8 3,6 3,8
Żory 19,7 15 10 7,3 9,8 11,5 10 11,1 10,8 9,8 8,4 6,3 4,4 3,2 3,3 3,7
Chorzów 22,3 18,4 12,6 8,2 11,5 11,6 11,2 11,6 12,1 10,1 8,9 7,4 5,9 4,6 3,3 3,6
buski 12,1 10,7 9 8,8 9 9 8,6 9,1 9,4 8 7,1 5,6 4,6 3,9 3,6 3,6
grodziski 9,7 7,2 5,5 4,7 9 8,1 9,1 10,6 9 7,5 6,3 5 4,3 3,9 3,2 3,6
wrzesiński 20,8 17,8 11,7 10,5 14,8 13,6 13,6 14,8 15,7 12,7 9,3 6,3 3,5 3,2 3,1 3,5
wyszkowski 26 20 15,4 12,4 16,1 15,8 14,9 15,1 14 10,6 8,3 6,9 5,3 4,3 3,3 3,4
krotoszyński 17,2 14,8 9,6 10,4 11,7 10,5 10,5 10,1 9,6 8,4 5,8 4,9 3,7 3,3 2,9 3,4
Leszno 10,8 8,2 5,8 4,9 7,8 8,5 7,9 8,7 8,8 6,7 5,6 4,8 3,9 3,6 3,2 3,4
Rybnik 12,9 9,4 6,5 4,6 7 7,5 7,9 8,1 8,5 7,6 6,9 5,9 4,4 3,5 3 3,3
Jelenia Góra 12,6 11 7,7 6,5 9,6 10,9 9,9 10,1 9,3 7,5 5,7 4,6 3,6 3,6 3,2 3,3
Nowy Sącz 15,8 13,5 9,7 8,5 10,3 9,8 10,1 11 10,7 8,9 7,6 6,2 4,1 3,2 2,7 3,2
rawski 13,2 10,5 7,9 6,5 8,4 8,6 8,5 9,2 9,4 7,8 6,7 5,5 4,3 3,9 3,2 3,2
piaseczyński 9,1 7,4 5,5 4,9 7,1 7,4 7,1 8,2 8,2 7,2 6,3 5,5 4,4 3,9 3,1 3,2
bielski 14,3 11,4 8 7,2 9,7 9,3 9,7 11 10,5 8,5 7,2 5,2 4 3,2 2,8 3,1
mikołowski 13,1 12,8 9,3 4,7 6 6,8 7,1 8,1 8,3 6,8 5,9 4,1 3,3 3,2 2,7 3,1
ostrowski 19,1 14,7 10,1 8,3 13 11,8 10,5 11,1 10,3 7,8 5,9 4,5 3,1 2,8 2,6 3,0
obornicki 19 13,9 8,3 5,9 9,6 10,3 10,4 12,3 11,8 8,8 6,7 6,1 3,7 3,3 2,7 3,0
kartuski 18,9 14,3 9,5 6,3 9,4 10,4 10,5 10,9 11,1 8 5,4 4,1 3,4 2,9 2,5 3,0
Częstochowa 15,3 13,5 9,7 8 10,3 11,5 12,2 13,6 13,8 11,2 8,5 6,2 4,5 3,7 2,9 3,0
kościański 15,2 10,5 6,4 5,4 9,5 9 8,7 9,7 9 6,7 5,8 4,8 3,5 3 2,7 3,0
bocheński 13,1 9,9 7,2 5,6 8,6 8,8 9,7 11,2 11 9,2 7 6,1 5,2 4,5 2,6 3,0
myślenicki 15,1 11 8,1 8,1 11,7 12,8 13,2 14 13,5 10,4 7,5 4,9 3 2,7 2,4 2,9
leszczyński 13,3 9,8 7 5,8 8,9 9,4 8,8 9 8,3 6,3 5,1 4,2 3,1 2,8 2,5 2,9
grodziski 11,6 7,7 4,7 4 6,2 6,5 6,8 7,8 7,6 6,4 5,6 4,4 3,2 2,9 2,3 2,9
pruszkowski 10,8 9,1 6,2 4,1 6,3 6,8 7 8 8,5 7,1 6,2 5,3 3,9 3,3 2,7 2,9
Olsztyn 9,2 6,8 4,4 4,3 7,3 6,9 7,2 8,4 8,4 6,8 5,8 5,1 4,5 3,5 2,7 2,9
Opole 9,1 8,5 5,3 4,4 5,9 6,4 6,2 7,1 6,9 6 5,3 4,9 3,9 3,2 2,7 2,9
słubicki 24 20,6 15,5 14,4 20,5 19 13,1 13,3 13,1 7,9 6,3 4,2 3,1 2,5 2,4 2,8
Kalisz 12,9 11,5 7,3 5,8 8,4 8,6 7,8 8,4 8,3 6,8 5,5 4,6 3,1 2,6 2,5 2,8
pszczyński 12 9 6,6 3,7 5,8 6 6,7 7,2 7,1 5,5 4,9 4,2 3,4 3,1 2,6 2,8
szamotulski 15,8 12,5 8,5 6,9 11,6 11,3 10,7 11,4 9,3 6,7 5,9 4,8 3,7 3,1 2,5 2,7
Szczecin 14,1 11,8 6,5 4,3 8,5 9,7 9,9 11 10,6 9,3 6,8 4,7 3,1 2,6 2,4 2,7
Ruda Śląska 13 10,3 6,8 5 7,2 8,5 8,1 9 9,4 7,9 6,8 5,3 4,1 2,9 2,6 2,7
Bydgoszcz 10,8 8,4 6,2 4,9 7,6 8 7,9 8,6 8,8 7,4 5,4 4,8 3,9 3,6 2,8 2,7
Krosno 8,3 6,7 4,8 5,3 7,5 7,4 7,1 8,4 8,2 6,9 5,9 4,8 3,3 2,6 2,3 2,7
Gorzów Wielkopolski 14,9 8,9 6,1 4,2 7,7 8,1 9,4 9,1 8,5 5,9 5,1 3,9 2,7 2,6 2,2 2,6
Zielona Góra 12 10,1 7,1 4,9 7,4 7,7 8,3 8,3 7,8 7,3 6,3 4,6 3,4 3,3 2,4 2,6
Gdańsk 9,6 6,1 3,7 2,6 4,8 5,4 5,4 6,3 6,5 5,5 4 3,5 2,7 2,6 2,3 2,5
Gliwice 12,5 9,3 6,2 4,5 6,7 6,8 6,4 7,2 7,5 6,4 5,5 4,3 3,6 3,2 2,3 2,4
Gdynia 8 6 2,5 2,3 5,3 5,5 5,5 6,5 6,3 5,8 4,9 3,8 2,8 2,5 2,1 2,4
śremski 12,9 10,2 5,9 4,9 9,4 8,5 8,5 10,2 10,1 7 5,5 3,9 2,5 1,9 1,9 2,3
grójecki 8,9 7,7 6,1 5,7 7,5 7,8 8,1 8,6 8,2 6,1 4,5 3,3 2,4 2,1 2 2,3
kaliski 16 14,6 8,2 5,9 8,4 8,5 8,4 8,8 8,4 6,8 5,2 4,2 2,8 2,3 2,1 2,2
nowotomyski 13,2 9,4 4,6 4,1 6,8 6,4 6,5 7,4 6,6 4,6 3,9 3 2,2 2 2 2,2
Tychy 12 8,8 5,2 3,6 5,1 5,8 5,8 6,9 7 5,1 3,8 3,4 2,7 2,6 2 2,2
bieruńsko-lędziński 9,9 7,9 5,5 3 4,6 5,1 4,9 6 6,2 4,8 4 3,7 2,8 2,2 1,7 2,0
Kraków 7 5,5 3,8 2,8 4,1 4,7 4,8 5,8 5,8 5,1 4,4 3,5 2,7 2,3 2 2,0
warszawski zachodni 10,3 8,1 5,3 3,6 5,3 5,9 6,2 6,6 6,8 5,6 4,3 3,1 2,3 2 1,6 1,8
wolsztyński 10,3 7,6 3,7 4 6,8 6,4 6 6,7 5,9 4,7 3,9 2,5 1,7 1,4 1,6 1,8
Bielsko-Biała 9,3 7,4 5,2 4,8 5,9 6 6,2 6,7 6,3 5,2 4,3 3,1 2,3 1,9 1,7 1,8
Sopot 7,3 5 2,4 1,9 3,3 3,9 4 4,6 4,8 4,1 3,4 2,8 2,1 1,8 1,4 1,8
kołobrzeski 18,7 15 11,9 9,1 11,8 12,5 12,3 11,9 13,1 11,6 8,9 7,6 4,7 2,5 1,2 1,7
wrocławski 17,3 10,8 4,6 3,4 5 5 4,5 5,7 5,3 3,9 3,4 2,7 2 1,8 1,6 1,7
Wrocław 10,9 8 4,5 3,3 5,1 5,5 5 5,7 5,5 4,1 3,3 2,7 2,1 1,9 1,6 1,7
kępiński 7,9 5,3 3,2 3 4,5 5,6 6,4 5,8 5 3,4 2,6 2,1 1,9 1,8 1,6 1,6
Warszawa 5,6 4,6 2,9 1,9 2,8 3,5 3,7 4,3 4,8 4,2 3,3 2,6 2 1,5 1,3 1,3
poznański 8,9 6,6 3,3 1,7 3,5 3,5 3,6 4,6 4,5 3,4 2,7 2,2 1,7 1,3 1,1 1,2
Poznań 6,2 5 2,9 1,8 3,2 3,6 3,6 4,2 4,2 3,1 2,4 1,9 1,4 1,2 1,1 1,2
Katowice 7,1 5,4 3,3 1,9 3,3 3,8 4,2 5,2 5,4 4,7 3,8 2,8 2,2 1,7 1 1,1
Źródło: GUS

Michał Żuławiński

Źródło:
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (5)

dodaj komentarz
ravauw
Rynek pracownika, to rynek w którym pracownik może zmienić pracę łatwo, na prace gdzie dostanie jakies extrasy (większa pensja, benfity).
On się skończył. Mam info od kolegów z dużych zakładów produkcyjnych, że od połowy marca nie zwolnił się żaden pracownik (firma kilkutysieczna załoga), wcześniej rotacja
Rynek pracownika, to rynek w którym pracownik może zmienić pracę łatwo, na prace gdzie dostanie jakies extrasy (większa pensja, benfity).
On się skończył. Mam info od kolegów z dużych zakładów produkcyjnych, że od połowy marca nie zwolnił się żaden pracownik (firma kilkutysieczna załoga), wcześniej rotacja była znaczna -min. kilkanaście osób miesiecznie.
pdox
Żadnego rynku pracownika nigdy nie było, poza konkretnymi branżami (część IT). Dla reszty to było prawienie głodnych kawałków dla uzasadnienia sprowadzania do Polski dużej liczby imigrantów.
bt5
Te benefity to karta sportowa . Ludzie się zwalniali bo były inne oferty , ale wszystkie takie same nędzne - czemu wyraz dawali na forum gowork - "wszędzie taka sama lipa "
ravauw odpowiada bt5
go work jedna wielka platforma hejtu, to nie jest wiarygodne zrodlo wiedzy.
Wiekszosc komentarzy jest negatywna, a przeciez nie jest w tej Polsce tak zle zeby byly same negatywy
bt5
To tylko potwierdza że twierdzenie o rynku pracownika było humbugiem medialnym. Za rynku pracownika w latach 70 -tych i trochę 80 -tych XX wieku , to 3.5 mln ludzi ze wsi i małych miasteczek przeniosło się do dużych ośrodków za pracą. Wtedy duże fabryki po prostu wysyłały werbowników w kraj i organizowali oni spotkania To tylko potwierdza że twierdzenie o rynku pracownika było humbugiem medialnym. Za rynku pracownika w latach 70 -tych i trochę 80 -tych XX wieku , to 3.5 mln ludzi ze wsi i małych miasteczek przeniosło się do dużych ośrodków za pracą. Wtedy duże fabryki po prostu wysyłały werbowników w kraj i organizowali oni spotkania w świetlicach gminnych gdzie dawano bilety pkp/pks i kwit na odbiór zaliczki po dojechaniu na miejsce ( zresztą w Polsce w2004 roku w identyczny sposób mnie firma zza granicy). Na niektóre stanowiska jak marynarz śródlądowy to latach 70 - tych trzeba było łapać pracowników pod bramami więzień. Teraz sobie postawmy pytanie, czy na rzekomym rynku pracownika za minionego miniprosperity mieliśmy do czynienia z takimi akcjami werbunkowymi, odpowiedz brzmi nie. Czyli po prostu żadnego rynku pracownika nie było. Natomiast była i jest i będzie mocno rosnąca rzesza bezrobotnych bez zasiłku którzy mając płótno w kieszeniach nie mają możliwości pojechac gdzieś za pracą .

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki