REKLAMA

Deklaracja PIT - kto może przygotować i złożyć ją za podatnika?

2018-01-10 12:24
publikacja
2018-01-10 12:24

Nie wszyscy podatnicy muszą osobiście przygotować bądź złożyć roczne zeznanie podatkowe. W kilku w przepisach przewidzianych przypadkach mogą zostać wyręczeni przez inne podmioty.

/ YAY Foto

PIT przygotowany przez Urząd Skarbowy

W celu dokonania rozliczenia PIT 2017 podatnik może złożyć wniosek do urzędu skarbowego o przygotowanie wstępnej wersji swojego zeznania podatkowego.

Wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy składa się na formularzu PIT-WZ. Za jego pomocą podatnik przesyła do urzędu skarbowego informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej mu ulgi na dzieci, wydatków, które poniósł na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy też możliwości przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Urząd skarbowy na podstawie posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych i danych z wniosku PIT-WZ  przygotuje zeznanie podatkowe.

Niestety podatnik może złożyć wniosek PIT-WZ jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Podatkowego lub systemu e-Deklaracje albo poprzez system bankowości elektronicznej.

W celu podpisania wniosku PIT-WZ składanego przez Portal Podatkowy lub e-Deklarację należy podpisać go za pomocą:

 • kwoty przychodu za poprzedni rok podatkowy lub
 • podpisem elektronicznym.

W przypadku Portalu Podatkowego możliwe będzie posłużenie się w celu podpisu również Profilem Zaufanym. Założenie takiego profilu w swoich systemach transakcyjnych oferują m.in. banki PKO Bank Polski (wraz z Inteligo), Bank Millennium i ING Bank Śląski przez system Moje ING.

We wniosku PIT-WZ podatnik powinien wskazać:

 • dane identyfikacyjne, takie jak w każdym składanym zeznaniu PIT (podatnika,  a jeśli rozlicza się wspólnie  z małżonkiem, to także dane małżonka) oraz informacje:
 • o kosztach uzyskania przychodów (czy korzysta z podstawowych, czy podwyższonych, czy też o wysokości wydatków faktycznie poniesionych),
 • czy korzysta z ulgi rehabilitacyjnej,
 • o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeśli chce zwrotu nieodliczonej  ulgi na dzieci (gdy kwota przysługującego odliczenia z tytułu ulgi jest wyższa od kwoty odliczonej, a podatnik chce zwrotu nieodliczonej ulgi na dzieci, to może uzyskać zwrot do wysokości wykazanych w PIT-WZ składek),
 • o liczbie dzieci i ich danych identyfikacyjnych, a także o kwocie ulg na dzieci,
 • numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego, jeżeli chce przekazać jej 1% podatku należnego; 
 • o adresie poczty elektronicznej, na który urząd skarbowy prześle informację o sporządzeniu zeznania podatkowego.

Wykazując we wniosku PIT-WZ kwotę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatnik może uzyskać zwrot nieodliczonej w zeznaniu ulgi na dzieci, do wysokości tych składek. We wniosku należy podać zarówno składki wynikające z informacji od płatników (PIT-11, PIT-40A/11A) złożonych do urzędu skarbowego, jak i składki, o których wie tylko sam podatnik (a nie wie urząd skarbowy), czyli wpłaconych samodzielnie do ZUS (lub zagranicą), pomniejszone o składki, które już zostały odliczone w innych zeznaniach składanych za rok 2017 (PIT-36L, PIT-28, PIT-16A, PIT-19A).

Co niezmiernie ważne, wniosek może zostać złożony jedynie w terminie między 15 marca a 18 kwietnia 2018 r. Dotyczy one też jedynie dochodów uzyskiwanych wyłącznie od Płatnika/Pracodawcy, o których informacje znajdują się na składanych deklaracjach : PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40A/11A.

Należy pamiętać również, że rozliczając się w taki sposób, nie ma możliwości rozliczenia:

 • darowizn na cele pożytku publicznego lub cele kultu religijnego,
 • ulgi z tytułu użytkowania internetu,
 • odliczenia na emeryturę - IKZE,
 • ulgi na badania i rozwój.

Ponieważ wniosek składa się jedynie w formie elektronicznej, to potwierdzeniem poprawności jego złożenia do systemu e-Deklaracje jest uzyskanie dla wysyłanego dokumentu statusu „200” i pobranie przez podatnika Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Tylko takie poświadczenie jest dowodem złożenia i potwierdzeniem  przyjęcia dokumentu przez administrację skarbową.

Po otrzymaniu wniosku, w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania, jednakże nie wcześniej niż 15 marca, organ skarbowy w formie elektronicznej (e-mail) przekaże podatnikowi - na podany przez niego adres, informację o sporządzonej w jego imieniu deklaracji podatkowej PIT-37. Deklaracja ta następnie udostępniona zostaje podatnikowi do weryfikacji na Portalu Podatkowym.

Najpóźniej do dnia 30 kwietnia Podatnik powinien zaakceptować treść przygotowanego rocznego zeznania  PIT-37 lub poinformować Urząd Skarbowy o odrzuceniu sporządzonej deklaracji PIT i w takim wypadku samemu złożyć zeznanie podatkowe. Natomiast po akceptacji treści zeznania następuje dokonanie rozliczenia podatkowego potwierdzone uzyskaniem od Urzędowego Poświadczenia Odbioru od organów skarbowych.

PIT przygotowany przez organ rentowy

Rozliczenie podatkowe przygotować może również organ wypłacający świadczenia emerytalne i rentowe. W tym przypadku jednak nie trzeba składać żadnego wniosku, a  rozliczenie roczne PIT-40A jest sporządzane automatycznie.

Podatnik może również potraktować PIT-40A jedynie za informację, na podstawie której sporządzi własną deklarację. Dzieje się tak w przypadku gdy:

 • uzyskał on w roku podatkowym inne dochodów opodatkowane według skali podatkowej;
 • korzysta z odliczeń podatkowych;
 • korzysta z możliwości łącznego opodatkowania jego dochodów z dochodami małżonka bądź jako samotnie wychowujący dziecko;
 • uzyskał dochody z zagranicy zmuszające do zastosowania tzw. zwolnienia z progresją;
 • ma obowiązek doliczenia do dochodu wcześniej odliczanych od niego kwot.

Wadą takiego sposobu rozliczenia jest brak możliwości skorzystania ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem oraz brak rozliczeń ulg podatkowych.

Podatnik emeryt może natomiast zdecydować o przekazaniu 1% podatku na organizację pożytku publicznego (OPP) - w tym celu musi złożyć formularz PIT-OP. 

Formularz może zostać złożony w terminie od 15 marca do 30 kwietnia 2018 w tradycyjnej formie papierowej bądź też elektronicznie, wypełniając  formularz udostępniony na Portalu Podatkowym (formularz online, formularz interaktywny lub korzystając z aplikacji e-Deklaracji Desktop) albo za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

PIT-PFR, pobranie deklaracji z portalu podatkowego

Organy administracji skarbowej oferują również usługę tzw. prefilled tax return, czyli wstępnie przygotowanej deklaracji podatkowej.  PFR to propozycja rozliczenia rocznego PIT-37 i PIT-38, udostępniana przez administrację skarbową. PIT-37 przygotowany jest na podstawie informacji pochodzących z PIT-11, PIT-8C i PIT-R, PIT-40A/11A otrzymanych od płatników oraz organów rentowych, natomiast  PIT-38 na podstawie informacji z PIT-8C.

Aby pobrać PIT-PFR, należy zalogować się do konta podatnika w Portalu podatkowym.

Po zalogowaniu, podatnik otrzymuje deklarację PIT, która może zostać uzupełniona o ulgi podatkowe i o inne niż wstępnie wskazane w PIT-PFR koszty uzyskania przychodów. Podatnik może również wybrać formę rozliczeń - łącznie z małżonkiem lub jako samotnie wychowujący dziecko.

Wstępnie przygotowany PIT wysyłany jest ostatecznie przez podatnika i to on ponosi odpowiedzialność za przedstawione w deklaracji dane. Podpis deklaracji wymaga, oprócz danych podanych powyżej, również kwoty przychodu z zeznania za poprzedni rok podatkowy. Alternatywą jest podpisanie deklaracji profilem zaufanym w ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Złożenie PIT-PFR przez internet potwierdzane jest UPO (urzędowym poświadczeniem odbioru).

PIT przygotowany przez biuro rachunkowe

W przeciwieństwie do wyżej przedstawionych sposobów rozliczenia, za to należy zapłacić.  W tym wypadku podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego lub prowadzenia usług księgowych może odpowiadać za poprawność sporządzenia deklaracji swoich klientów. Co więcej, podlega on obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za popełnione błędy. Przed powierzeniem własnej deklaracji księgowemu należy sprawdzić jego kompetencje oraz uważnie poznać warunki, na jakich będzie on rozliczał deklarację PIT.   

PIT przygotowany przez pracodawcę

W przeciwieństwie do lat ubiegłych, za rok 2017 podatnik nie może już zostać rozliczony przez swojego pracodawcę, przedkładając mu wniosek o takie rozliczenie na deklaracji PIT-12. Pracodawca nie będzie miał już możliwości sporządzenia zeznania rocznego na PIT-40.

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Przydatne skróty: jak rozliczyć PIT  

Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Rozliczenia podatkowe - PIT 2017

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki