REKLAMA

Jak rozliczyć PIT za 2018 rok? Terminy, sposoby, zmiany w przepisach

2019-01-07 06:00
publikacja
2019-01-07 06:00

Rozliczenie PIT-u za pomocą nowej usługi, wyższe limity zwolnień z podatku, inne podejście do kosztów czy załączniki do deklaracji – to tylko niektóre zmiany w podatkach, o jakich należy pamiętać przy rozliczaniu się z urzędem skarbowym za 2018 r. 

Choć w tym roku podatnicy mogą rozliczać się z fiskusem tak jak do tej pory - samodzielnie przez internet lub zanosząc deklarację PIT do urzędu skarbowego, Ministerstwo Finansów wprowadza też nowość, która ma usprawnić cały proces. Ale to nie jedyna zmiana przy składaniu zeznań podatkowych za 2018 rok.

fot. Tomasz Sternicki / / FORUM

Jak rozliczyć PIT za 2018 rok? Sposoby

Podatnicy nie będą w 2019 r. rozliczali się z użyciem wstępnie przygotowanego zeznania podatkowego PIT-PFR oraz nie mogą składać wniosku o przygotowanie zeznania za podatnika – PIT-WZ. W miejsce tych metod podatnik otrzymuje nową formę – Twój e-PIT. Podatnik bez wniosku o jego przygotowania otrzymuje możliwość zalogowania się do profilu w portalu podatkowym, w którym od 15 lutego 2019 r. przygotowana będzie dla niego deklaracja PIT-37 lub PIT-38. Dane w tych deklaracjach wypełnione będą jako suma kwot przekazanych organom skarbowym w informacjach PIT-11 oraz PIT-8C przez płatników, a także informacji o ulgach, kosztach i odliczeniach znanych organowi podatkowemu z urzędu.

Rozlicz PIT za 2018 rok przez internet. Bezpłatny, prosty w obsłudze program pobierz na komputer lub wypełnij deklarację online. W ten sposób wyślesz swój PIT do urzędu skarbowego bez wychodzenia z domu.

Oprócz standardowego rozliczenia podatkowego w formie elektronicznej lub osobistego doręczenia deklaracji podatkowej do urzędu, podatnik składający PIT-37 lub PIT-38 może zatem modyfikować przygotowaną dla niego deklarację w usłudze Twój e-PIT, aby ją następnie wysłać. Może też zaakceptować przygotowany formularz bez żadnych zmian i tym samym rozliczyć się po zalogowaniu się i zaakceptowaniu treści deklaracji. Może również deklarację odrzucić i rozliczyć się samodzielnie albo rozliczyć się sam – nie logując się w ogóle do usługi Twój e-PIT.

Termin rozliczenia deklaracji PIT

Deklarację podatkową składa się od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. Deklaracje złożone do 15 lutego złożone są prawidłowo, jednak dla celów ustalania daty zwrotu nadpłaconego podatku deklaracje złożone wcześniej uznawane są za złożone 15 lutego.

10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową

Poradnik

10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową

Pobierz poradnik bezpłatnie lub kup za 10 zł.
Masz pytanie? Napisz na [email protected]

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

W przypadku PIT-28, PIT-19 i PIT-16A deklaracje podatkowe składa się w terminie do 31 stycznia 2019 r.

Kiedy zwrot podatku za 2018 rok?

Termin na zwrot podatku wynosi do 45 dni w przypadku deklaracji złożonych elektronicznie. Jeżeli podatnik rozliczenie złoży do 15 lutego – 45 dni, jakie urząd skarbowy ma na zwrot podatku, liczyć należy od 15 lutego. Termin ten zatem wydłuża się. Jeśli deklarację złoży się elektronicznie 15 lutego lub później – 45 dni liczyć należy od daty złożenia. Dla rozliczeń PIT-28, 45 dni liczone jest od daty złożenia deklaracji. Natomiast:

  • PIT inny niż elektroniczny pozwala na zwrot podatku w terminie 3 miesięcy,
  • PIT rozliczany przez posiadaczy Karty Dużej Rodziny skraca termin na zwrot do maksymalnie 30 dni.

W każdym przypadku terminy te są terminami maksymalnymi. Urzędy skarbowe mogą skracać je, natomiast ich przekroczenie spowoduje naliczenie odsetek za zwłokę.

Rozlicz PIT za 2018 rok przez internet. Bezpłatny, prosty w obsłudze program pobierz na komputer lub wypełnij deklarację online. W ten sposób wyślesz swój PIT do urzędu skarbowego bez wychodzenia z domu.

Zmiany w istniejących do tej pory deklaracjach PIT

Na deklaracji PIT w 2019 r. można podać numer rachunku bankowego, na który podatnik chce otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. Podać można również informację o tym, czy podatnik jest rodzicem w rodzinie wielodzietnej i legitymuje się Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny.

W PIT/ZG podatnicy prowadzący działalność gospodarczą podają kwotę przychodów z tytułu prowadzenia zagranicznego zakładu, jeśli jest on położony w kraju, dla którego przychody opodatkowane są według metody proporcjonalnego odliczenia. Jest to informacja istotna nie tyle w celach podatkowych, co w celu ustalenia limitu przychodów dla tzw. niskiego ZUS-u (czyli kontroli, czy przychody przekraczają rocznie 30-krotność minimalnego wynagrodzenia).

W zakresie odliczenia wydatków poniesionych na korzystanie z sieci internet, podatnicy nie deklarują już w PIT/O, czy z ulgi korzystali w roku poprzednim lub roku go poprzedzającym. Informacja ta znana jest urzędowi na podstawie poprzednich rozliczeń podatkowych.

W przypadku ulg mieszkaniowych zaniechano obowiązku podawania informacji o kwocie ulgi wykorzystanej w danym roku i przeniesionej do wykorzystania w latach następnych. Podawać należy wyłącznie kwotę odliczenia w roku, w którym składana jest deklaracja PIT.

W przypadku darowizn, nie podaje się już danych adresowych organizacji, na rzecz której darowizna jest przekazywana. Dane te muszą nadal wynikać z dokumentu potwierdzającego przekazanie określonych pieniędzy lub rzeczy, stąd nie są one konieczne na deklaracji podatkowej.

Koszty podatkowe

Zmiana rozliczeń kosztów podatkowych obejmuje podatników stosujących podwyższone, 50-proc. koszty obliczane od wypłacanego przychodu. W 2018 r. ustalone zostały branże, w których koszty te w stosunku do roku poprzedniego wzrosły dwukrotnie – do tej pory wynosiły one 42 764 zł, a od 2018 r. – wynoszą 85 528 zł. Jeżeli podatnik korzystający z praw autorskich nie uzyskuje przychodów pochodzących z branż uprawnionych, to w 2018 r. nie może rozliczać kosztów autorskich 50%. Jeżeli wykonuje on zlecenie czy dzieło – to objęty jest kosztami 20%, a jeśli umowę o pracę – tradycyjnymi – ryczałtowymi kosztami podatkowymi.

Rozlicz PIT za 2018 rok przez internet. Bezpłatny, prosty w obsłudze program pobierz na komputer lub wypełnij deklarację online. W ten sposób wyślesz swój PIT do urzędu skarbowego bez wychodzenia z domu.

Korekta deklaracji podatkowej na rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem

Do 2018 r. rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko możliwe były wyłącznie w przypadku rozliczeń podatkowych złożonych w terminie, czyli do 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym roku. Od 2018 r. zasada ta ulega zmianie – również korekta deklaracji złożonej po tej dacie może uwzględniać zmianę systemu rozliczenia z deklaracji złożonej indywidualnie na deklarację przygotowaną wspólnie lub jako samotny rodzic. Odpowiednio możliwa jest korekta odwrotna – na rozliczenie indywidualne.

Limity ulg podatkowych w deklaracji za 2018 r.

Podwyższeniu uległy limity, które stosować można przy odliczeniach podatkowych. Zwrócić należy uwagę na nowe, następujące limity występujące w ulgach podatkowych:

  • odliczenie na IKZE – wyłącznie do limitu 5331,60 zł,
  • dochody osoby niepełnosprawnej, aby z ulgi rehabilitacyjnej korzystać mogła również osoba najbliższa, mająca niepełnosprawnego na utrzymaniu  - 12 357,6 zł,
  • limit odliczanych kosztów autorskich – 85 528 zł (dochód z tytułu tego rodzaju aktywności zawodowej nie może przekroczyć 127 000 zł).

Pozostałe ulgi podatkowe w deklaracjach PIT wykazywane są w ramach takich samych limitów, jak rok wcześniej.

PIT/MIT oraz brak PIT-CFC

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą po raz pierwszy rozliczają przychody z tytułu posiadania budynków wielkopowierzchniowych o wartości przekraczającej 1 mln zł. W przypadku tego rodzaju środków trwałych ustala się, że zysk z jego posiadania wynosi 0,035% miesięcznie (podatek roczny to 0,42%). Opłacony podatek obniża jednak podatek płacony z pozostałych tytułów u przedsiębiorcy. W związku z rozliczaniem podatku wartość nieruchomości – środka trwałego deklaruje się w nowym załączniku PIT/MIT, a odliczenia od podatku dokonuje się w deklaracji PIT-36, PIT-28 lub PIT-36L .

Nie ma natomiast obowiązku składać deklaracji PIT-CFC łącznie z rocznym zeznaniem podatkowym. Deklaracje składać należy do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku, którego dotyczy ich treść, zatem inaczej niż do tej pory – składane są one do 30 września, a nie łącznie z rozliczeniem PIT przedsiębiorcy.

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Źródło:
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Rozliczenia podatkowe - PIT 2017

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki