REKLAMA

Dania na wynos z 5-procentowym VAT-em. WSA podziela argumentację rzecznika MSP

2021-10-20 13:10
publikacja
2021-10-20 13:10
Dania na wynos z 5-procentowym VAT-em. WSA podziela argumentację rzecznika MSP
Dania na wynos z 5-procentowym VAT-em. WSA podziela argumentację rzecznika MSP
fot. Andrey_Popov / / Shutterstock

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził, że do dostaw dań gotowych na wynos powinna być stosowana 5-proc. stawka podatku VAT; tym samym podzielił argumentację Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców - poinformowało w środę biuro Rzecznika.

Jak wyjaśniono w komunikacie, chodzi o kolejne dziewięć wyroków z 19 października br. w postępowaniach sądowo-administracyjnych toczących się przy udziale Rzecznika MŚP. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie potwierdził, że do dostaw dań gotowych na wynos powinna być stosowana 5-proc. stawka podatku VAT. Tym samym uchylił w całości decyzje organów II instancji oraz poprzedzające je decyzje organów I instancji.

W ustnych motywach uzasadnień WSA w Warszawie wskazał, że w całości podziela pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrażony w wyroku o sygn. akt I FSK 1290/18 z dnia 30 lipca 2021 r.) w zakresie opodatkowania 5-proc. stawką VAT sprzedaży produktów w systemie sprzedaży „food court” oraz „wewnątrz punktów sprzedaży” – na wynos oraz w zakresie sprzedaży w systemie „drive in” oraz „walk through”, gdyż jest on zgodny z zaleceniami zawartymi przez TSUE w wyroku w sprawie o sygn. akt C-703/19 z dnia 22 kwietnia 2021r.

WSA w Warszawie uznał także, w ślad za stanowiskiem NSA, że w toku prowadzonych postępowań doszło do naruszenia przez organy podatkowe zasady zaufania wynikającej z art. 121 par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

"W ocenie WSA w Warszawie przedsiębiorcy z branży gastronomicznej opodatkowując sprzedaż produktów żywnościowych 5-proc. stawką podatku VAT działali w uzasadnionym przekonaniu, że jest ona stawką właściwą. Świadczy o tym m.in. fakt istnienia w obiegu prawnym wielu interpretacji indywidualnych potwierdzających, że do dostaw towarów na miejscu oraz na wynos znajdowała zastosowanie stawka 5-proc. Zdaniem Sądu w czasie do wydania przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej, a więc do czerwca 2016 r., istniała utrwalona linia interpretacyjna organów podatkowych potwierdzająca prawidłowość stosowania powyższej stawki podatku VAT. W ocenie WSA w Warszawie zatem organy podatkowe naruszyły zasadę zaufania, w związku z czym nie mogą żądać od podatników zwrotu podatku VAT również w zakresie dostaw produktów, z których to klient końcowy zdecydował się skorzystać na miejscu" - wyjaśniono w komunikacie.

Dodatkowo w dwóch sprawach WSA uznał za zasadny wskazany przez Rzecznika zarzut naruszenia art. 75 par. 4 i 5 ustawy Ordynacja podatkowa w zw. z art. 2 i 32 Konstytucji RP, w zakresie dokonanego przez organy podatkowe bezdecyzyjnego zwrotu nadpłaconego podatku VAT. „W ocenie Sądu, należy zrównać bezdecyzyjny zwrot nadpłaconego podatku VAT w skutkach procesowych z ostateczną decyzją o stwierdzeniu nadpłaty. W konsekwencji czego organy podatkowe wszczynając postępowanie podatkowe, winny były najpierw wykazać wystąpienie kwalifikowanych przesłanek umożliwiających wzruszenie ostatecznego bezdecyzyjnego zwrotu nadpłaty podatku. W związku z tym, zgodnie z zaleceniami Sądu przy kolejnym rozpoznaniu sprawy, powyższa okoliczność winna być wzięta pod uwagę przez organy podatkowe w pierwszej kolejności” - wskazało biuro Rzecznika MŚP.

Jak skomentował zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Jacek Cieplak, ostatnie wyroki są kolejnymi, w których przy rozstrzygnięciu sprawy wojewódzkie sądy administracyjne wzięły pod uwagę wskazywany od samego początku przez Rzecznika MŚP zarzut naruszenia przez organy podatkowe zasady zaufania do działania organów podatkowych.

"Jednocześnie oceniam bardzo pozytywnie przychylenie się przez WSA w Warszawie do zarzutu Rzecznika MŚP w zakresie skutków procesowych bezdecyzyjnego zwrotu nadpłaty podatku. Okoliczność bezdecyzyjnego zwrotu podatku, nie może bowiem stawiać podatnika w gorszej w sytuacji procesowej, niż podatnika, który otrzymał zwrot nadpłaty podatku w wyniku wydania decyzji o stwierdzeniu nadpłaty podatku. Jest to niezgodne z art. 12 prawo przedsiębiorców nakazującym organom równe traktowanie przedsiębiorców" – stwierdził Cieplak.(PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec

kmz/ pad/

Źródło:PAP
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (1)

dodaj komentarz

Powiązane: Żywność

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki