REKLAMA

DREWEX S.A.: Powzięcie informacji dotyczącej poparcia dla propozcyji restrukturyzacyjnych Spółki

2022-04-08 17:20
publikacja
2022-04-08 17:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-08
Skrócona nazwa emitenta
DREWEX S.A.
Temat
Powzięcie informacji dotyczącej poparcia dla propozcyji restrukturyzacyjnych Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd DREWEX Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”), powziął informacje o poparciu propozycji układowych oraz planu jej restrukturyzacji przez ponad 66,6% ogółu wierzycieli Spółki.
Zarząd informuje, że jednym z kluczowych elementów restrukturyzacji jest planowane na dzień 29 kwietnia roku na godz. 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz podjęcie uchwały „w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia straty z lat ubiegłych oraz zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego” („Uchwała”).
Zarząd Spółki nieustannie bowiem podejmuje działania zmierzające do restrukturyzacji jej zadłużenia i przywrócenia pełnej działalności operacyjnej. Restrukturyzacja zobowiązań Spółki ukierunkowana jest na umożliwienie dłużnikowi wykonania jego zobowiązań i zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak największym wymiarze, a tym samym uchronienie Spółki przed upadłością.
Opierając się na otwartym katalogu sposobów restrukturyzacji zobowiązań dłużnika, które ustawodawca zawarł w art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 243 z późn. zm.) w najbliższym okresie wstępnie proponuje się ponadto:
•konwersję wszystkich wierzytelności handlowych na akcje Spółki – przy czym konwersja może nastąpić po cenie nominalnej akcji z uwzględnieniem planowanego obniżenia kapitału;
•rozłożenie na raty wierzytelności, które przysługują Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych wobec Spółki.
Dodatkowo Zarząd otrzymał potwierdzenie uzyskania finansowania na przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego oraz związanych z nim działań. Działania te będą w dużej mierze skoncentrowane na:
•przygotowaniu i zbadaniu zaległych sprawozdań finansowych oraz ich zatwierdzeniu i opublikowaniu;
•wyemitowanie akcji na podstawie układu restrukturyzacyjnego i przeprowadzenie procedury ich dopuszczenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych;
•znalezieniu inwestora z którego pomocą możliwe będzie rozwinięcie działalności operacyjnej Spółki.
Dzięki uzyskanemu poparciu propozycji restrukturyzacyjnych istnieje możliwość zakończenia długiego i skomplikowanego procesu restrukturyzacyjnego Spółki jeszcze w 2022 roku. Pierwszym krokiem podjętym w celu przeprowadzenia procesu restrukturyzacyjnego Spółki powinno być jednak podjęcie Uchwały.
Zarząd wskazuje dodatkowo, iż szczegółowe propozycje układowe oraz plan restrukturyzacyjny zostanie przygotowany i złożony do sądu restrukturyzacyjnego tylko w przypadku podjęcia Uchwały. Przyjęcie Uchwały jest bowiem nieodzownym elementem sprawnego przeprowadzenia procesu restrukturyzacji Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-08 Paweł Paluchowski Prezes
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki