REKLAMA

DIGITAL NETWORK S.A.: wyniki finansowe

2022-04-28 19:09
publikacja
2022-04-28 19:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Digital_Network_JSF__2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Digital_Network_JSF__2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Digital_Network_SZD__2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Digital_Network_SZD__2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DIGITAL_NETWORK_BSF2021_SprawozdanieZbadania_JZP_MSSF.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DIGITAL_NETWORK_BSF2021_SprawozdanieZbadania_JZP_MSSF.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OCENA_RN_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_RN_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
I. Przychody netto ze sprzedaży 1 925,00 2 335,00 421,00 522,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -517,00 523,00 -113,00 117,00
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2 187,00 -9 063,00 -478,00 -2 026,00
IV. Zysk (strata) netto -1 181,00 -8 564,00 -258,00 -1 914,00
V. Zysk przypadający na Akcjonariuszy podmiotu dominującego -1 181,00 -8 564,00 -258,00 -1 914,00
VI. Średnioważona liczba akcji 4 165 685,00 4 165 685,00 4 165 685,00 4 165 685,00
VII. Zysk (Strata) na jedną akcję przypadająca Akcjonariuszom 4fun Media S.A. (w zł/EUR) -0,28 -2,06 -0,06 -0,46
VIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 258,00 -1 829,00 56,00 -409,00
IX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 4 160,00 1 127,00 909,00 252,00
X. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 073,00 610,00 -453,00 136,00
XI. Przepływy pieniężne netto razem 2 346,00 -93,00 512,00 -21,00
XII. Aktywa trwałe 20 531,00 20 551,00 4 464,00 4 453,00
XIII. Aktywa obrotowe 3 934,00 5 949,00 855,00 1 289,00
XIV. Aktywa razem 24 466,00 26 499,00 5 319,00 5 742,00
XV. Zobowiązania razem 3 730,00 4 583,00 811,00 993,00
XVI. Zobowiązania długoterminowe 731,00 1 334,00 159,00 289,00
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 999,00 3 249,00 652,00 704,00
XVIII. Kapitały własne 20 736,00 21 916,00 4 508,00 4 749,00
XIX. Kapitał akcyjny 4 239,00 4 239,00 922,00 919,00
XX. Wartość księgowa na akcję (w zł/EUR) 4,98 5,26 1,08 1,14
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Digital_Network_JSF__2021-12-31_pl.xhtmlDigital_Network_JSF__2021-12-31_pl.xhtml
Digital_Network_JSF__2021-12-31_pl.xhtml.xadesDigital_Network_JSF__2021-12-31_pl.xhtml.xades
Digital_Network_SZD__2021-12-31_pl.xhtmlDigital_Network_SZD__2021-12-31_pl.xhtml
Digital_Network_SZD__2021-12-31_pl.xhtml.xadesDigital_Network_SZD__2021-12-31_pl.xhtml.xades
DIGITAL_NETWORK_BSF2021_SprawozdanieZbadania_JZP_MSSF.xhtmlDIGITAL_NETWORK_BSF2021_SprawozdanieZbadania_JZP_MSSF.xhtml
DIGITAL_NETWORK_BSF2021_SprawozdanieZbadania_JZP_MSSF.xhtml.xadesDIGITAL_NETWORK_BSF2021_SprawozdanieZbadania_JZP_MSSF.xhtml.xades
OCENA_RN_2021-12-31_pl.xhtmlOCENA_RN_2021-12-31_pl.xhtml
OSWIADCZENIE_RN_2021-12-31_pl.xhtmlOSWIADCZENIE_RN_2021-12-31_pl.xhtml
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki