REKLAMA
WAŻNE

DELKO S.A.: Informacja dotycząca wpływu skutków COVID-19 na działalność Grupy Delko

2020-11-09 16:23
publikacja
2020-11-09 16:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-09
Skrócona nazwa emitenta
DELKO S.A.
Temat
Informacja dotycząca wpływu skutków COVID-19 na działalność Grupy Delko
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zgodnie z zaleceniem Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 roku, Zarząd Delko S.A. (dalej: „Spółka”) informuje o sytuacji bieżącej w Grupie Delko w kontekście zagrożenia epidemiologicznego COVID – 19:
1. Wg stanu na dzień dzisiejszy Grupa Delko prowadzi normalną działalność gospodarczą. Nie wystąpiły dotychczas żadne wydarzenia, które by w sposób istotny oddziaływały na wielkość sprzedaży lub wyniki finansowe Grupy.
2. Wszystkie sklepy spożywcze i drogeryjne oraz hurtownie chemii gospodarczej, kosmetyków oraz artykułów spożywczych prowadzą normalną sprzedaż.
3. Według stanu na dzień komunikatu, obszar, w którym funkcjonuje Grupa Delko, nie jest objęty restrykcjami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości prowadzenia sprzedaży wyznaczonymi przez Rząd RP.
4. W sklepach i hurtowniach Grupy zaopatrzenie jest prawidłowe. Nie brakuje podstawowych produktów higienicznych i spożywczych. Dostępne są też w ciągłej sprzedaży podstawowe środki dezynfekcyjne i ochronne.
5. Zarząd Grupy i Zarządy Spółek zależnych wprowadziły – zgodnie z zaleceniami epidemiologów i obowiązującymi przepisami – szereg zmian organizacyjnych minimalizujących ryzyko związane z COVID.
6. Poziom zachorowań na COVID wśród pracowników Grupy Delko jest zbliżony do danych statystycznych dotyczących całości Polski.
7. Lokalizacje, w których działalność prowadzi Grupa Delko, są rozproszone w całej Polsce – wobec czego ryzyko wyłączenia działalności całej Grupy Delko z powodu COVID jest minimalne.
8. Płynność finansowa Grupy jest dobra. Grupa posiada rezerwy finansowe na wypadek kryzysu.
9. Koszty związane z epidemią COVID podrażają koszty prowadzenia działalności.
10. Zarząd Grupy szacuje, że wynik finansowy na koniec 2020 roku będzie dobry.
11. Prace rozwojowe i inwestycyjne – ze względu na COVID – obecnie zostały mocno ograniczone ale po ustąpieniu epidemii będą wznowione.
12. Zarząd Grupy jest w dobrym zdrowiu i zachowuje środki ostrożności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-09 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu
2020-11-09 Mirosław Jan Dąbrowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki