REKLAMA

DECORA: Żądanie akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A.

2018-11-15 17:33
publikacja
2018-11-15 17:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zadanie_zwolania_NWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2018
Data sporządzenia: 2018-11-15
Skrócona nazwa emitenta
DECORA
Temat
Żądanie akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej „Spółką” lub „Emitentem”), informuje, że w dniu 15.11.2018 r. Spółka otrzymała od Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadającego 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Spółki żądanie zwołania, na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, tj.: na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w celu podjęcia uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych, w sprawie umorzenia akcji własnych, w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z obniżeniem kapitału zakładowego, w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego „Statutu Decora Spółka Akcyjna”, w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przedmiotowy wniosek Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie wraz ze zgłoszonymi projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Powyższe informacje zostały uznane przez Zarząd Emitenta za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy.
Załączniki
Plik Opis
żądanie zwołania NWZA.pdfżądanie zwołania NWZA.pdf Żadanie zwołania NWZA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-15 Artur Hibner Członek Zarządu- Dyrektor Finansowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki