Czy słusznie nie otrzymałem rozliczenia podatkowego?

Mogą jednak wystąpić sytuacje, w których mimo osiągniętego zysku (straty) inwestor wspomnianego formularza nie otrzyma. Są przynajmniej 4 takie przypadki. Przeanalizujmy je.

Pierwszy przypadek to brak formularza spowodowany zwykłą pomyłką ludzką lub systemu informatycznego. W trzecim roku rozliczania podatku giełdowego systemy biur maklerskich powinny być już na tyle dopracowane, że ryzyko wystąpienia takiego zdarzenia jest raczej niewielkie. Jednakże, w natłoku czynności może się zdarzyć, że danemu adresatowi zostanie przyporządkowany inny adres korespondencyjny.

Drugi przypadek to taki, kiedy inwestor, z różnych względów, nie odbierze korespondencji. Formularz PIT-8C jest przeważnie dostarczany listem poleconym do adresata. Jeżeli okaże się, że nie mamy formularza podatkowego o czasie zastanówmy się, czy:

  • broker posiada nasz aktualny adres do korespondencji, na który wysłał rozliczenie podatkowe; być może zmieniliśmy adres w trakcie roku, o czym zapomnieliśmy poinformować biuro maklerskie;
  • nie zastrzegliśmy osobistego odbioru wszelkiej korespondencji (lub samego rozliczenia podatkowego) w domu maklerskim i w związku z tym PIT-8C czeka na nas w siedzibie brokera;
  • nie jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami awizo, z którym do tej pory nie udaliśmy się do Urzędu Pocztowego.

Niestety, fakt nieotrzymania formularza PIT-8C częściej jest spowodowany zaniedbaniem inwestora, aniżeli niedopatrzeniem brokera. Pamiętajmy również o tym, że zawsze jesteśmy w stanie uzyskać duplikat rozliczenia podatkowego. Często taka operacja jest płatna, niemniej w szeroko rozumianym własnym interesie warto jest dołożyć wszelkiej staranności, aby rozliczenie podatkowe przebiegło bez zakłóceń i na czas.

Trzeci przypadek to taki, kiedy inwestor nie dokonywał przez cały rok podatkowy żadnej transakcji. Tu jednak może się pojawić u wąskiej grupy inwestorów wątpliwość, na którą warto zwrócić uwagę.

Oto przykład. Inwestor nabył akcje firmy XY w lutym 2009 roku i sprzedał je 27 grudnia 2010 roku. Natomiast w marcu 2009 r. nabył obligacje, które następnie sprzedał 28 grudnia 2010 r. Ten inwestor nie otrzyma w pierwszym kwartale 2011 roku rozliczenia podatkowego za rok ubiegły. Otrzyma je najwcześniej w roku następnym, gdyż jego transakcje sprzedaży nie podlegały już księgowaniu w 2010 r. Taki PIT-8C nie jest wystawiony prawidłowo. Dla ustalenia przychodu liczy się data,w który przychód był należny, a nie w którym następowało rozliczenie transakcji giełdowych (por. (por. np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 5.06.2009, sygn. akt IBPBII/2/415-308/09/MM).

Czwarty przypadek występuje wówczas, gdy inwestor dokonał transakcji na tak zwanych "papierach niepodatkowych". Mimo że obecnie podatek giełdowy płacimy w zasadzie od wszystkich zyskownych transakcji, to nadal z opodatkowania zwalnia się dochody uzyskane ze sprzedaży akcji i praw z nich wynikających (prawa do akcji, warranty subskrypcyjne) oraz innych papierów wartościowych kupionych przed 1 stycznia 2004 r. na giełdzie, w publicznej ofercie lub w regulowanym obrocie pozagiełdowym. Zwolnienie z opodatkowania dotyczy również sprzedaży obligacji Skarbu Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nabytych przed 1 stycznia 2003 r., a także dochody z odsetek i dyskonta od tych obligacji.

Przykład. Inwestor nabył akcje firmy XY we wrześniu 2003 roku. Zakup ten potraktował jako inwestycje długoterminową. Jednakże w roku 2005, z jakichś powodów, zmuszony był spieniężyć posiadane aktywa. W tym przypadku inwestor dokonał transakcji na tak zwanych "papierach niepodlegających opodatkowaniu". W związku z tym biuro maklerskie nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-8C.

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
WIG -0,61% 55 994,68
2019-12-06 17:15:02
WIG20 -0,91% 2 073,11
2019-12-06 17:15:00
WIG30 -0,49% 2 380,65
2019-12-06 17:15:00
MWIG40 0,32% 3 829,04
2019-12-06 17:15:01
DAX 0,86% 13 166,58
2019-12-06 17:37:00
NASDAQ 1,00% 8 656,53
2019-12-06 22:03:00
SP500 0,91% 3 145,91
2019-12-06 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.