REKLAMA

CZERWONA TOREBKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Czerwona Torebka Spółka Akcyjna w dniu 28 lipca 2022 r.

2022-07-28 13:05
publikacja
2022-07-28 13:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
lista_akcjonariuszy_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-28
Skrócona nazwa emitenta
CZERWONA TOREBKA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Czerwona Torebka Spółka Akcyjna w dniu 28 lipca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki Czerwona Torebka Spółka Akcyjna (zwanej dalej ~Spółką~) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 lipca 2022 roku.
W wykazie określono liczbę głosów przysługujących każdemu z wymienionych wyżej akcjonariuszy, a także wskazano ich procentowy udział w liczbie głosów na powyższym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Załączniki
Plik Opis
lista akcjonariuszy WZA.pdflista akcjonariuszy WZA.pdf Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Czerwona Torebka Spółka Akcyjna w dniu 28 lipca 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-28 Mateusz Świtalski Prezes Zarządu Mateusz Świtalski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki