REKLAMA
WEBINAR

COMP: Zawiadomienie o przekroczeniu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce

2023-04-25 15:06
publikacja
2023-04-25 15:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Rb_5_2023_zawiadomienie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia: 2023-04-25
Skrócona nazwa emitenta
COMP
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 1412337 („Towarzystwo”), działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych („Fundusze”) tj.: VALUE FIZ z wydzielonym subfundusze 1; ARROW FIZ; BETA ETF WIGtech Portfelowy FIZ; BETA ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ; zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce powyżej progu 10% posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo łącznie.

Pełna treść otrzymanego przez spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Rb_5_2023_zawiadomienie.pdfRb_5_2023_zawiadomienie.pdf Zawiadomienie o przekroczeniu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-04-25 Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki