REKLAMA

COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

2021-07-19 12:10
publikacja
2021-07-19 12:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20210719_Columbus_zawiadomienie_69oferta_DZ_1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 84 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-19
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż do Columbus wpłynęło od Pana Dawida Zielińskiego, działającego w imieniu: (i) Piotra Kurczewskiego, (ii) JR Holding Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, (iii) Gemstone S.A. z siedzibą Krakowie, (iv) własnym (v) na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa o Ofercie) w imieniu podmiotów: Gemstone S.A. z siedzibą Krakowie, JR Holding Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Polsyntes sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Glina, Piotra Kurczewskiego, Janusza Sterny, oraz w imieniu siebie samego, jako stron umowy zawartej w dniu 8 października 2019 r. spełniającej przesłanki porozumienia, o którym mowa w art. 87 Ustawy o ofercie, dotyczącego nabywania akcji Columbus, zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach Columbus oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Columbus (dalej: Porozumienie), wskazanego, jako strona Porozumienia, która wykonywała będzie w imieniu pozostałych stron Porozumienia wszelkie obowiązki objęte regulacją Rozdziału 4 Ustawy o Ofercie, – w wykonaniu obowiązków określonych w: art. 69 ust. 1 pkt 1) lub pkt 2), art. 69 ust. 2 pkt 2), art. 69a ust. 1 oraz art. 87 Ustawy o Ofercie zawiadomienie, w sprawie zmiany udziału w głosach Porozumienia oraz Stron Porozumienia.
W załączeniu Zarząd przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia.
Załączniki
Plik Opis
20210719_Columbus_zawiadomienie_69oferta_DZ 1.pdf20210719_Columbus_zawiadomienie_69oferta_DZ 1.pdf Zawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-19 Dawid Zieliński Prezes Zarządu
2021-07-19 Janusz Sterna Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki