REKLAMA
WEBINAR

COLUMBUS ENERGY S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 1 grudnia 2022 r.

2022-12-06 14:08
publikacja
2022-12-06 14:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 64 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-06
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 1 grudnia 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy�ej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy SA z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Columbus w dniu 1 grudnia 2022 roku, co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:
- Dawid Zieliński wraz z Gemstone ASI S.A. oraz KPM Invest sp. z o.o. – 34.325.843 głosy z posiadanych akcji, co stanowiło 71,24% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 49,91% ogólnej liczby głosów (w tym Dawid Zieliński - 4.778.377 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 9,92% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 6,95% ogólnej liczby głosów; Gemstone ASI S.A. – 27.890.323 głosy z posiadanych akcji, co stanowiło 57,89% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 40,55% ogólnej liczby głosów; KPM Invest sp. z o.o. – 1.657.143 głosy z posiadanych akcji, co stanowiło 3,44% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 2,41% ogólnej liczby głosów,
- Piotr Kurczewski – 13.831.696 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 28,71% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 20,11% ogólnej liczby głosów.

Łącznie akcjonariusze będący w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. Dawid Zieliński, Gemstone ASI S.A., KPM Invest sp. z o.o. oraz Piotr Kurczewski posiadali łącznie 48.157.539 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 99,95% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 70,02% ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-06 Dawid Zieliński Prezes Zarządu
2022-12-06 Michał Gondek Wiceprezes Zarządu
2022-12-06 Dariusz Kowalczyk-Tomerski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki