REKLAMA

COLUMBUS ENERGY S.A.: Otrzymanie informacji o zawarciu umowy opcji nabycia akcji przez Gemstone w liczbie 12.666.184 akcji

2022-07-15 14:05
publikacja
2022-07-15 14:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-15
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Otrzymanie informacji o zawarciu umowy opcji nabycia akcji przez Gemstone w liczbie 12.666.184 akcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu dzisiejszym pomiędzy Panem Januarym Ciszewskim, JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: JRH) oraz Gemstone ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Gemstone) została zawarta umowa dająca Gemstone prawo nabycia łącznie 12.666.184 akcji Columbus, tj.:
- 2.747.802 akcji od Pana Januarego Ciszewskiego,
- 8.261.239 akcji od JRH,
- 100% udziałów w spółce KPM Invest sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która posiada 1.657.143 akcje Columbus.

Niniejsze prawo Gemstone może wykonać do 19 sierpnia 2022 r. Wraz z umową Gemstone otrzymał bezwarunkowe i nieodwołalne oferty nabycia wyżej wskazanych instrumentów finansowych, a Pan January Ciszewski oraz JRH zobowiązali się nie rozporządzać tymi akcjami do 19 sierpnia 2022 r.

Zarząd Columbus przekazuje niniejszą informację z uwagi na jej istotny wpływ na strukturę własnościową Columbus, gdzie w wyniku wykonania przez Gemstone niniejszego prawa, Pan Dawid Zieliński będzie dysponował bezpośrednio oraz pośrednio poprzez Gemstone blisko 50% akcji w kapitale zakładowym oraz taką samą liczbą głosów z tych akcji na walnym zgromadzeniu Columbus. Transakcja ta nie zmieni z kolei udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu porozumienia, o którym mowa w art. 87 ustawy o ofercie publicznej, a którego stronami są Pan Dawid Zieliński, Gemstone, Pan January Ciszewski, JRH oraz KPM Invest sp. z o.o., a także Pan Piotr Kurczewski, Pan Janusz Sterna oraz Polsyntes sp. z o.o., a które to porozumienie obecnie dysponuje ok. 74% akcji w kapitale zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu Columbus.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-15 Dawid Zieliński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki