CI GAMES S.A.: Uchwała Zarządu CI Games S.A. w sprawie dokonania przydziału Akcji Serii H

2019-06-17 16:51
publikacja
2019-06-17 16:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-17
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.A.
Temat
Uchwała Zarządu CI Games S.A. w sprawie dokonania przydziału Akcji Serii H
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 17 czerwca 2019 r. podjął uchwałę o dokonaniu przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego („Akcje Serii H”), o którym Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 7/2019 z dnia 20 maja 2019 r.

Akcje Serii H były oferowane w ramach subskrypcji otwartej (oferty publicznej), z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i z zastrzeżeniem ograniczonego prawa pierwszeństwa. Inwestorom, którzy prawidłowo je subskrybowali i opłacili, Zarząd Spółki przydzielił Akcje Serii H w łącznej liczbie 10.833.025 po cenie emisyjnej 0,90 zł (dziewięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję Serii H, tj. o łącznej wartości nominalnej 108.330,25 zł (sto osiem tysięcy trzysta trzydzieści złotych 25/100) i o łącznej wartości emisyjnej 9.749.722,5 zł (dziewięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote 50/100).

Szczegółowe informacje o wynikach subskrypcji Akcji Serii H Spółka poda do wiadomości publicznej w osobnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-17 Marek Tymiński Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki