0,3300 zł
-2,94% -0,0100 zł
Chemoservis-Dwory SA (CHS)

Zwiększenie posiadanego pakietu akcji Emitenta – przekroczenie progu

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2017
Data sporządzenia: 2017-07-24
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Zwiększenie posiadanego pakietu akcji Emitenta – przekroczenie progu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 24 lipca 2017 roku, otrzymał następującej treści zawiadomienie:

„Walton Spencer LLC (dalej: Zawiadamiająca) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2016, poz. 1639, z późn. zmianami) (dalej: ustawa o ofercie) zawiadamia o:
1. Zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału, wspólnie z podmiotem powiązanym – Wolf Capital Sp. z o.o. z/s w Warszawie, w ogólnej liczbie głosów w Spółce Chemoservis-Dwory S.A. powyżej progu 5 %, w wyniku nabycia w dniu 24.07.2017 r. w transakcjach giełdowych 59 600 akcji Spółki Chemoservis-Dwory S.A.
2. Przed nabyciem Zawiadamiająca, wraz z podmiotem powiązanym, posiadała łącznie 1 250 000 sztuk akcji spółki, stanowiących 4,99 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 1 250 000 głosów w Spółce, co stanowi 4,99 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
3. Po nabyciu Zawiadamiająca, wraz z podmiotem powiązanym, posiada łącznie 1 309 600 sztuk akcji, stanowiących 5,24 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 1 309 600 głosów w Spółce, co stanowi 5,24 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
4. Poza wskazanym powiązaniem, nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającej posiadające akcje Spółki Chemoservis-Dwory S.A.
5. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C Ustawy o ofercie.
6. Zawiadamiająca nie posiada pośrednio lub bezpośrednio instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.
7. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 wynosi 1 250 000 głosów w Spółce, co stanowi 4,99 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 25 007 500 oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 25 007 500.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-07-24 Wojciech Mazur Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • NWZA ws. przyjęcia programu naprawczego spółki, zmian umowy spółki, odwołania i powołania członków RN.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.