REKLAMA
WEBINAR

CDA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2023-05-11 12:10
publikacja
2023-05-11 12:10
Zarząd CDA S.A ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402.1 i 402.2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 12 czerwca 2023 r. na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Grzegorz Wojtylak Ewelina Sucharska-Krom spółka cywilna, ul. Świdnicka 39/5, 50-029 Wrocław.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 r i wypłaty dywidendy.
8. Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu znajduje się treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki
20230511_121047_0000146559_0000149224.pdf
20230511_121047_0000146559_0000149225.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki