REKLAMA
ZAGŁOSUJ

CASH FLOW S.A.: Zmiana terminu publikacji wszystkich zaległych raportów finansowych

2016-03-26 17:43
publikacja
2016-03-26 17:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-26
Skrócona nazwa emitenta
CASH FLOW S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji wszystkich zaległych raportów finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CASH FLOW S.A. informuje, iż w związku z trudną sytuacją ekonomiczną emitenta a w szczególności z powodu braku środków pieniężnych nie było możliwe opublikowanie w zapowiedzianym terminie 20/21 marca 2016 roku zaległych raportów:

- raportu za 1 półrocze 2014

- raportu za 3 kwartał 2014

- raportu za 4 kwartał 2014

- raportu rocznego za 2014

- raportu za 1 kwartał 2015

- raportu za 1 półrocze 2015

- raportu za 3 kwartał 2015 roku.

- raportu rocznego za 2015 rok


Zarząd podejmuje kroki mające na celu pozyskanie inwestorów i sfinansowanie sporządzenia i opublikowania wszystkich wymienionych sprawozdań w jak najszybszym czasie lecz uzależnionym od pozyskania stosownych środków pięniężnych, co nie jest proste w skomplikowanej sytuacji ekonomicznej, związanej z brakiem środków i niezakończonym postępowaniem o ogłoszenie upadłości.

Dodatkowo rozmowy z inwestorami zostały przerwane ze względu na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o wykluczeniu akcji z obrotu i nałożeniu na spółkę kary pieniężnej. Decyzja może wpłynąć na całkowite zerwanie dalszych rozmów.

Ewentualne zakończenie rozmów z inwestorami jest przewidziane na 30 kwietnia 2016 roku, ale termin ten jest tylko terminem szacunkowym. W razie pozytywnego zakończenia rozmów, sporządzonę zostaną również zaległe raporty finansowe.

Emitent zgłasza niniejszym zmianę terminu publikacji zaległych raportów na dzień 16 maja 2016 roku, z zastrzeżeniem, że jeżeli rozmowy z inwestorami nie przyniosą w odpowiednim terminie rezultatu, to termin ten może ulec zmianie na późniejszy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-26 Grzegorz Gniady Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (1)

dodaj komentarz
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki