REKLAMA

CARLSON INVESTMENTS S.A.: Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę blisko związaną.

2021-09-21 21:58
publikacja
2021-09-21 21:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20210921_CVI_powiadomienie-19-MAR.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20210921_CVI_notification-19-MAR_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-21
Skrócona nazwa emitenta
CARLSON INVESTMENTS S.A.
Temat
Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę blisko związaną.
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 21 września 2021 roku otrzymał od akcjonariusza Carlson Ventures International Limited, jako podmiotu blisko związanego gospodarczo z osobą pełniącą do dnia 17.10.2019 roku obowiązki zarządcze Emitenta panem Arturem Piotrem Jędrzejewskim – byłym Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienia sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku ("Rozporządzenie MAR") o przeprowadzonych w okresie od 13.03.2019 r. do dnia 11.10.2019 r. transakcjach na akcjach Spółki.
Treść powiadomień zawierających szczegóły transakcji Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Current report no. 27/2021
Public Chancellery
Subject: Notification on transactions carried out by a closely related person.
Legal basis: Article 19(3) MAR.
The Management Board of CARLSON INVESTMENTS S.A. with its registered office in Warsaw (the Company, the Issuer) informs that on 21 September 2021 it received from the shareholder Carlson Ventures International Limited, as an entity closely related in business to the person performing, until 17.10.2019 of the management duties of the Issuer Mr Artur Piotr Jedrzejewski - former Chairman of the Supervisory Board of the Company, notifications prepared pursuant to Article 19 (1) of the Regulation No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse ("MAR Regulation") about transactions carried out in the period from 13.03.2019 to 11.10.2019 on the shares of the Company.
The content of the notifications containing details of the transactions is provided by the Issuer as an attachment to this current report.
Załączniki
Plik Opis
20210921_CVI_powiadomienie-19-MAR.pdf20210921_CVI_powiadomienie-19-MAR.pdf Powiadomienie CVI Ltd. 21-09-2021
20210921_CVI_notification-19-MAR .pdf20210921_CVI_notification-19-MAR .pdf Powiadomienie CVI Ltd, 21-09-2021 ENG

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current
report no. 27/2021 Public
ChancellerySubject:
Notification
on transactions carried out by a closely related person.Legal
basis: Article 19(3) MAR.The
Management Board of CARLSON INVESTMENTS S.A. with its registered office
in Warsaw (the Company, the Issuer) informs that on 21 September 2021 it
received from the shareholder Carlson Ventures International Limited, as
an entity closely related in business to the person performing, until
17.10.2019 of the management duties of the Issuer Mr Artur Piotr
Jedrzejewski - former Chairman of the Supervisory Board of the Company,
notifications prepared pursuant to Article 19 (1) of the Regulation No
596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014
on market abuse ("MAR Regulation") about transactions carried out in the
period from 13.03.2019 to 11.10.2019 on the shares of the Company.The
content of the notifications containing details of the transactions is
provided by the Issuer as an attachment to this current report
Current
report no. 27/2021 Public
ChancellerySubject:
Notification
on transactions carried out by a closely related person.Legal basis:
Article 19(3) MAR.The Management Board of CARLSON INVESTMENTS S.A. with
its registered office in Warsaw (the Company, the Issuer) informs that
on 21 September 2021 it received from the shareholder Carlson Ventures
International Limited, as an entity closely related in business to the
person performing, until 17.10.2019 of the management duties of the
Issuer Mr Artur Piotr Jedrzejewski - former Chairman of the Supervisory
Board of the Company, notifications prepared pursuant to Article 19 (1)
of the Regulation No 596/2014 of the European Parliament and of the
Council of 16 April 2014 on market abuse ("MAR Regulation") about
transactions carried out in the period from 13.03.2019 to 11.10.2019 on
the shares of the Company.The
content of the notifications containing details of the transactions is
provided by the Issuer as an attachment to this current reportINFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-21 Aleksander Gruszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki