REKLAMA

CAPITAL PARK S.A.: zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej od Spółki.

2019-11-27 11:01
publikacja
2019-11-27 11:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-27
Skrócona nazwa emitenta
CAPITAL PARK S.A.
Temat
zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej od Spółki.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2019 z dnia 24 września 2019 r. Zarząd Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 27 listopada 2019 r. spółka zależna od Spółki – CP Retail B.V. z siedzibą w Holandii zawarła ze spółką CPI FIM SA z siedzibą w Luksemburgu umowę sprzedaży 103.246 (sto trzy tysiące dwieście czterdzieści sześć) udziałów spółki Dakota Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Dakota Investments”), które stanowią 100% kapitału zakładowego tej spółki i dają prawo do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Dakota Investments, o wartości nominalnej 500 złotych jeden udział i łącznej wartości nominalnej 51.623.000 złotych za łączną cenę sprzedaży 105 359 244,61 EUR (sto pięć milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści cztery euro 61/100), z zastrzeżeniem szeregu ewentualnych korekt uzgodnionych na warunkach rynkowych w umowie sprzedaży, w tym na podstawie bilansu Dakota Investments na dzień zawarcia umowy. Dakota Investments jest właścicielem nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, na której znajdują budynki biurowe tworzące Eurocentrum Office Complex. Zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży udziałów, przejście własności udziałów nastąpiło z chwilą jej zawarcia. Warunki umowy sprzedaży udziałów nie odbiegają od standardowych, ogólnie przyjętych przy tego typu umowach. W ramach transakcji nastąpi również spłata pożyczek wewnątrzgrupowych udzielonych na rzecz Dakota Investments przez Spółkę oraz finansowania bankowego Dakota Investments.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-27 Marcin Juszczyk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki