REKLAMA

CAPITAL: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 31 maja 2023 r. godz. 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

2023-04-26 10:51
publikacja
2023-04-26 10:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_CP_za_2022_rok.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_CP_za_2022_rok.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Wyciag_z_tresci_uchwal_RN_CP_na_ZWZ_za_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_CP_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Roczne_sprawozdanie_RN_CP_o_wynagrodzeniach_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_Biegleg_Rewidenta_sprawozdanie_RN_CP_o_wynagrodzeniach_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia: 2023-04-26
Skrócona nazwa emitenta
CAPITAL
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 31 maja 2023 r. godz. 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Capital Partners S.A. działając na podstawie art. 399 §1, art. 402^1 oraz art. 402^2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 31 maja 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazujemy w załączeniu.
Jednocześnie przekazujemy projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i dokumenty, które mają być przedmiotem obrad, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości oraz informujemy, że Rada Nadzorcza Capital Partners S.A. pozytywnie zaopiniowała zarówno porządek obrad jak i treść uchwał.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_CP_za_2022_rok.pdfOgloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_CP_za_2022_rok.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Capital Partners SA na dzień 31 maja 2023 roku
Projekty_uchwal_ZWZ_CP_za_2022_rok.pdfProjekty_uchwal_ZWZ_CP_za_2022_rok.pdf Projekty uchwał ZWZ Capital Partners SA zwołanego na dzień 31 maja 2023 roku
Wyciag_z_tresci_uchwal_RN_CP_na_ZWZ_za_2022.pdfWyciag_z_tresci_uchwal_RN_CP_na_ZWZ_za_2022.pdf Wyciąg z treści uchwał Rady Nadzorczej Capital Partners SA w sprawach objętych porządkiem obrad ZWZ zwołanego na dzień 31 maja 2023 roku
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_CP_2022.pdfSprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_CP_2022.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Capital Partners SA w 2022 roku
Roczne_sprawozdanie_RN_CP_o_wynagrodzeniach_2022.pdfRoczne_sprawozdanie_RN_CP_o_wynagrodzeniach_2022.pdf Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Capital Partners S.A. za 2022 rok
Raport_Biegleg_Rewidenta_sprawozdanie_RN_CP_o_wynagrodzeniach_2022.pdfRaport_Biegleg_Rewidenta_sprawozdanie_RN_CP_o_wynagrodzeniach_2022.pdf Raport niezależnego Biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Capital Partners SA za 2022 rok

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-04-26 Paweł Bala Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najlepszych bankowych kantorów internetowych - sprawdź!

Ranking najlepszych bankowych kantorów internetowych - sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki