3,05 zł
0,33% 0,01 zł
Bowim SA (BOW)

Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2018
Data sporządzenia: 2018-04-17
Skrócona nazwa emitenta
Bowim
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BOWIM SA z siedzibą w Sosnowcu (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 17 kwietnia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendacji przeznaczenia zysku netto Spółki w kwocie 16.441.761,72 PLN za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Zgodnie z podjętą uchwałą rekomendowana jest wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 0,10 PLN na jedną akcję, tj. na dzień podjęcia uchwały 1.799.868,70 PLN oraz przeznaczenia pozostałej części zysku, tj. kwoty 14.641.893,02 PLN na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki z zastrzeżeniem, iż nadmienione kwoty mogą ulec zmianie w wyniku odkupów akcji własnych zrealizowanych przez Spółkę do dnia dywidendy wyznaczonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w ten sposób, że liczba akcji uprawnionych do dywidendy zmniejszy się o liczbę akcji własnych odkupionych do dnia poprzedzającego dzień dywidendy, co spowoduje zmniejszenie łącznej kwoty dywidendy przy jednoczesnym zwiększeniu kwoty przeznaczonej na kapitał zapasowy
Wnioskując taki podział zysku, Zarząd bierze pod uwagę aktualną i przyszłą, przewidywaną sytuację finansową Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, że wraz z podjęciem ww. uchwały Zarząd Emitenta, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanowił wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki celem wydania oceny zaproponowanego podziału zysku.

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2017 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-17 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu
2018-04-17 Jerzy Wodarczyk Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl