REKLAMA

Bogdanka chce podnieść efektywność; z dalszym rozwojem poczeka na stabilizację na rynku

2015-03-12 01:51
publikacja
2015-03-12 01:51

W związku ze zmianą sytuacji rynkowej Bogdanka weryfikuje założenia strategii na lata 2015-20. Spółka chce m.in. zwiększać efektywność poprzez optymalizację kosztów wydobycia i nakładów inwestycyjnych, decyzje dotyczące rozwoju odsuwa do czasu stabilizacji na rynku węgla - podała spółka w raporcie rocznym.

"W związku z istotną zmianą sytuacji rynkowej, na którą złożyły się takie czynniki jak: znaczący spadek cen węgla, utrzymujące się zapasy w kopalniach śląskich i w elektrowniach oraz plany interwencji rządu w górnictwie i energetyce, zarząd spółki zdecydował o weryfikacji założeń do strategii na lata 2015-2020" - napisano.

Główne założenia strategii to: utrzymanie niskiego poziomu kosztów wydobycia w długim horyzoncie czasowym poprzez optymalizację struktury i poziomu wydobycia i dalszej redukcji kosztów działalności; sprzedaż węgla dla energetyki, ciepłownictwa i chemii; ekspansja na rynku polskim; pozyskanie odbiorców na rynkach zagranicznych.

Wśród celów strategicznych Bogdanka wymienia m.in. prowadzenie prac związanych z pozyskaniem nowych zasobów, dalszą realizację programu optymalizacji kosztów wydobycia (w tym kosztów pracy) w okresie średnioterminowym i optymalizację nakładów inwestycyjnych.

Spółka chce utrzymać pozycję lidera wśród krajowych producentów węgla kamiennego poprzez uzyskanie 30 proc. udziału w sprzedaży miałów energetycznych, planuje zwiększenie sprzedaży do średnich i drobnych odbiorców.

"W celu zapewnienia możliwości dostosowywania spółki do zmieniającej się sytuacji rynkowej, dokonano analizy wielu alternatywnych scenariuszy działalności i rozwoju stosownie do możliwych scenariuszy zmiany na rynku węgla w Polsce" - podała spółka.

Zarząd Bogdanki podał, że jako scenariusz optymalny przyjęto scenariusz przewidujący: kontynuację eksploatacji pól Bogdanki i Stefanowa oraz udostępnienie nowych obszarów "Ostrów-Orzechów" a w dalszej perspektywie czasowej obszaru K6-K7 przy wykorzystaniu obecnej infrastruktury kopalni (bez budowy nowych szybów i wzrostu wydobycia); ograniczenie inwestycji rozwojowych do niezbędnych z punktu widzenia udostępnienia nowych złóż (w szczególności w latach 2015-2017) i weryfikację nakładów inwestycyjnych na zwiększenie mocy produkcyjnych do roku 2020; optymalizację poziomu produkcji stosownie do sytuacji rynkowej (w szczególności w latach 2015-2017); optymalizację długoterminowego zwrotu dla inwestorów z uwzględnieniem ryzyk związanych z sytuacją rynkową.

"Zastosowanie powyższych założeń pozwoli spółce na podniesienie efektywności, przy jednoczesnym odsunięciu w czasie decyzji dotyczących dalszego jej rozwoju do czasu stabilizacji na rynku węgla kamiennego w Polsce. Wybrany przez zarząd wariant jest najbardziej elastyczny i przewiduje możliwość powrotu do planowanego wzrostu produkcji a nawet jej rozszerzenia. Aktualnie zarząd pracuje nad wielowariantową analizą działalności spółki, uwzględniającą przewidywane, możliwe scenariusze rozwoju rynku węgla (popytu i cen) do 2020 r., która będzie podstawą do sformułowania aktualizacji strategii" - napisano.

Bogdanka zakłada w tym roku sprzedaż węgla handlowego na poziomie 9,3-9,5 mln ton, choć spółka osiągnęła docelową zdolność produkcyjną na poziomie 10,5 - 11,5 mln ton (zależnie od warunków geologicznych).

"Nakłady inwestycyjne na 2015 r. spółki wyniosą maksymalnie 560 mln zł przy wydatkach gotówkowych na zakup środków trwałych i WNiP w kwocie nie większej niż 640 mln zł (ze względu na przesunięcie płatności za 4 kompleks strugowy)" - napisano.

"Spółka obecnie opracowuje warianty dostosowujące działalność spółki do poziomu wydobycia (możliwości sprzedaży) polegające na dalszej redukcji kosztów i obniżenia nakładów inwestycyjnych. Poziom inwestycji na kolejne lata zostanie zaprezentowany łącznie z aktualizacją strategii" - dodano.

Wraz z nową strategią na lata 2015-20, do końca czerwca Bogdanka zamierza przedstawić politykę dywidendową na kolejne lata. Kluczowe będzie zabezpieczenie płynności spółki i stabilności finansowej. (PAP)

pel/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Energetyka

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki