REKLAMA
ZAGŁOSUJ

BUDIMEX: Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Toruń, odcinek 1 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo wraz z rozbudową DK 25 – wybór oferty Budimex SA

2021-11-16 16:14
publikacja
2021-11-16 16:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 78 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-16
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Toruń, odcinek 1 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo wraz z rozbudową DK 25 – wybór oferty Budimex SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 16.11.2021 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy wybrała ofertę Budimeksu SA jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na: Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz–Toruń, odcinek 1 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo wraz z rozbudową DK 25.

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 23 września 2021 r. w raporcie bieżącym nr 73/2021.

Wartość oferty: 333 216 700,00 zł netto
Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy
Termin zakończenia robót: 45 miesięcy od Daty Rozpoczęcia
Okres gwarancji dla głównych robót: do 10 lat
Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia
Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawcę
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-16 Marcin Węgłowski Członek Zarządu
2021-11-16 Cezary Mączka Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki