REKLAMA

BTC STUDIOS S.A.: Współpraca z wydawcą Martian Interactive Entertainment Limited dotycząca wydania gry "House Secrets: The Beginning" na rynku chińskim

2022-07-29 20:48
publikacja
2022-07-29 20:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-29
Skrócona nazwa emitenta
BTC STUDIOS S.A.
Temat
Współpraca z wydawcą Martian Interactive Entertainment Limited dotycząca wydania gry "House Secrets: The Beginning" na rynku chińskim
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka", "Emitent") informuje, że w związku z uzyskaniem praw licencyjnych do gry „House Secrets: The Beginning” (“Gra”) - raport bieżący ESPI nr 19/2022, przystąpił w drodze aneksu do umowy wydawniczej dla Gry na rynek chiński z partnerem i wydawcą Martian Interactive Entertainment Limited. W dniu 29 lipca 2022 Emitent otrzymał obustronnie podpisany aneks.

W wyniku porozumienia stron umowy wydawniczej udział Emitenta w procesie wydawniczym Gry na rynek Chiński zastępuje dotyczasową stronę umowy Xi4G (spółka w 100% zależna od Emitenta).

Martian Interactive Entertainment Limited występując jako wydawca Gry zobowiązał się do wydania Gry na rynek chiński z pomocą własnych zasobów, wykonując po swojej stronie tłumaczenie Gry na język chiński oraz ponosząc koszta kampanii marketingowej. Udział stron w podziale przychodów w projekcie strony ustaliły na 50 proc. Emitenta a 50 proc. Martian Interactive Entertainment Limited, jednocześnie Emitent wskazuje, iż wszystkie koszty marketingowe i promocyjne nadal pozostaną po stronie wydawcy Martian Interactive Entertainment Limited.

Jednocześnie strony umowy wydawniczej postanowiły o wznowieniu przez Martian Interactive Entertainment Limited prac nad przygotowaniem gry do pierwszych testów marketingowych. Gra jest przetłumaczona i gotowa do testów.

Na chwilę sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie posiada wiedzy o planowanej dacie premiery Gry. Wszelkie ustalenia dotyczące zakładanej daty premiery Gry są uzależnione od wyników bieżących testów marketingowych, które wydawca Martian Interactive Entertainment Limited zobowiązał się przeprowadzić. O dacie premiery Emitent poinformuje za pomocą raportu ESPI niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedniej informacji od Martian Interactive Entertainment Limited.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-29 Jarosław Modrzejewski Prezes Zarządu Jarosław Modrzejewski
2022-07-29 Adrian Smarzewski Członek Zarządu Adrian Smarzewski
2022-07-29 Robert Berliński Członek Zarządu Robert Berliński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z gwarancją 0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Konto firmowe z gwarancją 0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki