0,3520 zł
0,00% 0,0000 zł
BTC Studios SA (BTC)

Akcjonariat - BTCSTUDIO

Dane ogólne

Kapitalizacja: 11 408 447,072 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 32 410 361 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 15 705 249
Liczba głosów na WZA: 32 410 361 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48,46%
Kapitał akcyjny: 3 241 036,10 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 15 705 249
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48,46%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 51,54%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
TTP Ltd. 4 310 238 (13,29%) 4 310 238 (13,29%) 2022-04-05 -
Młynarz Maciej 2 956 568 (9,12%) 2 956 568 (9,12%) 2022-12-19 -
Modrzejewski Jarosław 2 532 162 (7,81%) 2 532 162 (7,81%) 2022-08-16 -
Cyber Group Studios SAS 1 997 734 (6,16%) 1 997 734 (6,16%) 2021-11-22 -
Stelmaszczyk Monika 1 981 177 (6,11%) 1 981 177 (6,11%) 2022-08-16 -
Berliński Robert 1 927 370 (5,94%) 1 927 370 (5,94%) 2022-08-16 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-01-21 3 450 000
345 000,00
0,10 0,10 3 450 000
345 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-31
seria B - subskrypcja prywatna 2011-02-01 1 000 000
1 700 000,00
0,10 1,70 4 450 000
445 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-08
seria C - subskrypcja prywatna 2011-09-12 320 000
800 000,00
0,10 2,50 4 770 000
477 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-03
seria D - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A, emisja nie doszła do skutku 2011-10-28 400 000
40 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2013-06-28 200 000
20 000,00
0,10 0,10 4 970 000
497 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-10
seria E - subskrypcja prywatna 2014-06-26 200 000
20 000,00
0,10 0,10 5 170 000
517 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-28
seria F - subskrypcja prywatna 2015-06-29 200 000
0,10 5 370 000
537 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2016-06-29 200 000
20 000,00
0,10 0,10 5 570 000
557 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2018-03-28 10 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Domenomania.pl SA na Blockchain Lab SA 2018-03-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-23
zmiana firmy z Blockchain Lab SA na BTC Studios SA 2019-09-25

KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna cena emisyjna 0,50 PLN i 5 PLN 2019-09-25 1 713 085
856 542,50
0,10 0,50 7 283 085
728 308,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-02-26
seria I - subskrypcja prywatna 2019-12-31 766 635
0,10 8 049 720
804 972,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-02-06
zmiana firmy z Blockchain Lab SA na BTC Studios SA 2020-03-18

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-04-14
seria J - subskrypcja prywatna 2020-05-15 143 107
1 827 476,39
0,10 12,77 8 192 827
819 282,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-10-05
seria K - subskrypcja prywatna 2020-06-22 1 600 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja otwarta uchylona 2021-02-24 2 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - kapitał docelowy 2021-05-10 1 997 734
0,10 10 190 561
1 019 056,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-07-15
seria L - prawo poboru 1:4,01981156876447 2021-07-06 11 658 381
1 399 005,72
0,10 0,12 21 848 942
2 184 894,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-04-05
seria M - subskrypcja prywatna 2022-06-06 10 761 419
8 609 135,20
0,10 0,80 32 410 361
3 261 036,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-08-05
seria N - subskrypcja prywatna za warranty serii A 2022-06-06 3 228 426
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Młynarz Maciej 3 206 568 (-250 000) 9,89 (-0,77) 3 206 568 (-250 000) 9,89 (-0,77) 2022-10-20
Młynarz Maciej 3 456 568 10,66 3 456 568 10,66 2022-08-16
Szuba Adam 1 250 005 3,85 1 250 005 3,85 2022-04-06
TTP Ltd. 4 310 238 (1 550 000) 19,72 (7,09) 4 310 238 (1 550 000) 19,72 (7,09) 2022-04-05
Cyber Group Studios SAS 1 997 734 19,60 (10,46) 1 997 734 19,60 (10,46) 2021-11-22
Cyber Group Studios SAS 1 997 734 9,14 1 997 734 9,14 2021-11-22
TTP Ltd. 2 760 238 (-553 505) 12,63 (-19,89) 2 760 238 (-553 505) 12,63 (-19,89) 2021-11-18
Rockbridge TFI SA 550 000 2,51 550 000 2,51 2021-11-15
Klesyk Andrzej 528 448 2,41 528 448 2,41 2021-03-01
TTP Ltd. 3 313 743 32,52 (32,52) 3 313 743 32,52 (32,52) 2021-02-25
DTower Incorporation 0 (-3 313 743) 0,00 (-40,45) 0 (-3 313 743) 0,00 (-40,45) 2021-02-25
DTower Incorporation 3 313 743 (-285 800) 40,45 (-3,49) 3 313 743 (-285 800) 40,45 (-3,49) 2021-02-02
TTP Ltd. 0 (-3 700 000) 0,00 (-45,16) 0 (-3 700 000) 0,00 (-45,16) 2020-12-10
DTower Incorporation 3 599 543 43,94 3 599 543 43,94 2020-12-10
Pumpurs Artus 431 250 5,36 (1,13) 431 250 5,36 (1,13) 2020-02-26
Pumpurs Artus 431 250 4,23 431 250 4,23 2020-02-26
Wolski Jacek 363 498 7,03 (2,51) 363 498 7,03 (2,51) 2019-11-06
Wolski Jacek 363 498 (-189 755) 4,52 (-6,18) 363 498 (-189 755) 4,52 (-6,18) 2019-11-06
Wolski Jacek 553 253 (-4 244) 10,70 (-0,08) 553 253 (-4 244) 10,70 (-0,08) 2019-04-18
Wolski Jacek 557 497 (35 551) 10,78 (0,68) 557 497 (35 551) 10,78 (0,68) 2018-04-27
TTP Ltd. 3 700 000 45,16 (-26,41) 3 700 000 45,16 (-26,41) 2018-03-22
TTP Ltd. 3 700 000 71,57 (25,61) 3 700 000 71,57 (25,61) 2018-03-22
TTP Ltd. 3 700 000 45,96 3 700 000 45,96 2018-03-22
Wolski Jacek 521 946 (-79 603) 10,10 (-1,54) 521 946 (-79 603) 10,10 (-1,54) 2018-03-20
Szuściak Mateusz 0 (-400 000) 0,00 (-7,74) 0 (-400 000) 0,00 (-7,74) 2018-03-20
Misztal Michał 9 500 (-390 500) 0,18 (-7,56) 9 500 (-390 500) 0,18 (-7,56) 2018-03-20
Indata Software Ltd. 0 (-2 900 000) 0,00 (-56,09) 0 (-2 900 000) 0,00 (-56,09) 2018-03-20
Szuściak Mateusz NWZ 400 000 (100 000) 7,74 (1,94) 400 000 (100 000) 7,74 (1,94) 2018-03-15
Misztal Michał NWZ 400 000 (90 500) 7,74 (1,76) 400 000 (90 500) 7,74 (1,76) 2018-03-15
Chomicz Aleksander 398 075 7,70 (2,75) 398 075 7,70 (2,75) 2018-01-03
Chomicz Aleksander 398 075 (-304 192) 4,95 (-8,63) 398 075 (-304 192) 4,95 (-8,63) 2018-01-03
Wolski Jacek 601 549 (245 000) 11,64 (4,74) 601 549 (245 000) 11,64 (4,74) 2017-12-29
Chomicz Aleksander 702 267 (-183 640) 13,58 (-3,56) 702 267 (-183 640) 13,58 (-3,56) 2017-12-22
Wolski Jacek 356 549 6,90 356 549 6,90 2017-12-20
Chomicz Aleksander 885 907 (388 198) 17,14 (7,52) 885 907 (388 198) 17,14 (7,52) 2016-05-18
Szuściak Mateusz 300 000 (200 000) 5,80 (3,79) 300 000 (200 000) 5,80 (3,79) 2015-10-14
Misztal Michał 309 500 (200 000) 5,98 (3,78) 309 500 (200 000) 5,98 (3,78) 2015-10-14
Indata Software Ltd. WZA 2 900 000 56,09 2 900 000 56,09 2015-06-29
Szuściak Mateusz 100 000 2,01 100 000 2,01 2013-09-09
Misztal Michał 109 500 2,20 109 500 2,20 2013-09-09
Chomicz Aleksander 497 709 9,62 (-0,81) 497 709 9,62 (-0,81) 2012-11-12
Chomicz Aleksander 497 709 10,43 (0,42) 497 709 10,43 (0,42) 2012-11-12
Chomicz Aleksander 497 709 (195 585) 10,01 (3,68) 497 709 (195 585) 10,01 (3,68) 2012-11-12
Chomicz Aleksander 302 124 (230 000) 6,33 (4,82) 302 124 (230 000) 6,33 (4,82) 2012-03-19
Babula Kamil 90 000 (-230 000) 1,00 (-5,70) 90 000 (-230 000) 1,00 (-5,70) 2012-03-19
Chomicz Aleksander 72 124 1,51 72 124 1,51 2012-03-18
Apicus Investments Ltd. 2 900 000 60,79 (2,44) 2 900 000 60,79 (2,44) 2011-12-16
Apicus Investments Ltd. 2 900 000 58,35 (2,35) 2 900 000 58,35 (2,35) 2011-12-16
Apicus Investments Ltd. 2 900 000 56,00 2 900 000 56,00 2011-12-16
Misztal, Marcin Paweł 30 376 0,63 (0,02) 30 376 0,63 (0,02) 2011-11-15
Misztal, Marcin Paweł 30 376 (12 010) 0,61 (0,23) 30 376 (12 010) 0,61 (0,23) 2011-11-15
Misztal, Marcin Paweł 18 366 0,38 18 366 0,38 2011-10-13
Babula Kamil 320 000 6,70 320 000 6,70 2011-10-12

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-08-17 Prawo poboru 1:4,01981156876447
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.