REKLAMA

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Zmiana adresu strony internetowej Emitenta

2020-07-01 16:49
publikacja
2020-07-01 16:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-01
Skrócona nazwa emitenta
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.
Temat
Zmiana adresu strony internetowej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AR PACKAGING POZNAŃ S.A. (dawniej: BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.) z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") informuje, że Spółka jest w trakcie procesu zmiany adresu strony internetowej na następujący adres: www.ar-packaging.com. W zakresie relacji inwestorskich do momentu zakończenia prac nad dostosowaniem nowej strony internetowej Spółka będzie nadal korzystać z dotychczasowego adresu strony internetowej.

Spółka jest w procesie zniesienia dematerializacji akcji oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o czym informowała raportem bieżącym nr 40/2020 z dnia 7 maja 2020 r. O ile przed wycofaniem akcji z obrotu Spółka zaprzestanie korzystania z dotychczasowego adresu strony internetowej, poinformuje o tym w formie odrębnego raportu bieżącego

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-01 Andrzej Baranowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki