REKLAMA
PIT 2023

BRASTER S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 32/2023 z dnia 16 listopada 2023 roku - zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Braster S.A. oraz treść uchwał poddanych pod głosowanie podczas obrad w dniu 16 listopada 2023 roku

2023-12-01 17:05
publikacja
2023-12-01 17:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchw_NWZ_2023_11_16.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2023 K
Data sporządzenia: 2023-12-01
Skrócona nazwa emitenta
BRASTER S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 32/2023 z dnia 16 listopada 2023 roku - zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Braster S.A. oraz treść uchwał poddanych pod głosowanie podczas obrad w dniu 16 listopada 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Braster S.A. („Spółka”) w związku z faktem, iż opublikowany przez Spółkę w dniu 16 listopada 2023 roku raport bieżący nr 32/2023 wskutek omyłki technicznej miał niepełną treść, dokonuje niniejszym korekty w/w raportu bieżącego. Pełna treść raportu bieżącego nr 32/2023 powinna brzmieć następująco:

„Zarząd Braster S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał poddanych pod głosowanie podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”), po wznowieniu obrad w dniu 16 listopada 2023 roku.
Jednocześnie Spółka informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z podjętą uchwałą, wobec braku możliwości zapewnienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się ze zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2022, działając na podstawie art. 408 §2 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanowiło ogłosić przerwę w obradach do dnia 1 grudnia 2023 roku, do godz. 12.00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie kontynuowane będzie w siedzibie Spółki miejscowości Szeligach (05-850) przy ulicy Cichy Ogród numer 7.

Do momentu zarządzenia przerwy w obradach, NWZ po wznowieniu obrad w dniu 16 listopada 2023 roku nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów przyjętego porządku obrad, a do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z podjętych uchwał.”

Załączniki
Plik Opis
Uchw_NWZ_2023_11_16.pdfUchw_NWZ_2023_11_16.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-01 Dariusz Karolak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki