REKLAMA

BNP Paribas o karze UOKiK: będziemy odwoływać się do sądu

2020-09-23 11:21
publikacja
2020-09-23 11:21
BNP Paribas o karze UOKiK: będziemy odwoływać się do sądu
BNP Paribas o karze UOKiK: będziemy odwoływać się do sądu
fot. Stephane Mahe / / Reuters

Bank BNP Paribas uważa, że zakwestionowane przez UOKiK postanowienia dot. zasad przeliczania kursów walut w tzw. aneksach antyspreadowych nie naruszają praw konsumentów i odwoła się do sądu - poinformował PAP bank. UOKiK nałożył na BNP Paribas 26,6 mln zł kary.

UOKiK poinformował w środę o nałożeniu na BNP Paribas (oraz dwa inne banki - Millennium i Santander) kar za niedozwolone zasady ustalania kursów walut, na podstawie których naliczane są raty kredytów indeksowanych m.in. do euro i franka szwajcarskiego.

Biuro prasowe BNP Paribas Bank Polska S.A. potwierdziło PAP otrzymanie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczącej uznania za niedozwolone postanowień umownych określających zasady przeliczania kursów walut w tzw. aneksach antyspreadowych.

"Bank uważa, że zakwestionowane postanowienia nie naruszają praw konsumentów i skorzysta z możliwości odwołania do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania odwoławczego, decyzja nie ma wiążących skutków dla klientów Banku. Oznacza to, że postanowienia zawarte w aneksach pozostają w mocy" - podkreślił bank.

Jak dodano, kwota wskazana w decyzji Prezesa UOKiK jest proporcjonalna do obrotu Banku w 2019 rok. Podstawą do obliczenia jej wysokości jest rachunek zysków i strat Banku.

UOKiK zarzuca bankom, że ustalane przez nie kursy są określane dowolnie - w oparciu o pojęcie „średniego kursu walutowego na rynku międzybankowym”, który nie jest zdefiniowany w żadnych przepisach. W ocenie Urzędu, klient nie wie, gdzie dokładnie powinien szukać tych kursów, ponieważ postanowienia odsyłają do serwisu Reuters, nie precyzując, o którą dokładnie stronę internetową serwisu chodzi. Wskazuje, że są to płatne serwisy dostępne wyłącznie dla instytucji finansowych, a kredytobiorcy nie mają do nich dostępu, nie znają nawet ich nazw.

Wątpliwości Urzędu budzą także postanowienia, w którym banki określają prawo do zmiany źródła danych, jeśli kursy walutowe w serwisie Reuters przestaną być dostępne - banki nie wskazują jednak ich nazw.

W komunikacie UOKiK zaznaczył, że BNP Paribas ponadto wylicza kursy w oparciu o „średnie rynkowe kursy walut” i wartość Współczynnika Korygującego Kupna (WKK) oraz Współczynnika Korygującego Sprzedaży (WKS). Zgodnie z postanowieniami, wartości WKK i WKS zależą od zmienności kursów na rynku międzybankowym, płynności poszczególnych walut oraz konkurencyjności oferowanych klientom kursów walut. Są to - zdaniem UOKiK - określenia niejasne i nieprecyzyjne, niemożliwe do zweryfikowania przez klientów banku.

Zwrócił też uwagę, że BNP Paribas ustalił, że „wysokość spreadu walutowego nie może być większa niż 10 proc. średniego rynkowego kursu waluty”, ale nie wskazał, jakimi kryteriami kieruje się, ustalając odchylenia kursu kupna i kursu sprzedaży. Zdaniem UOKiK informacje te powinny być podawane w sposób przejrzysty, jednoznaczny i nie budzący żadnych wątpliwości interpretacyjnych – tak aby każdy kredytobiorca mógł bez problemu sprawdzić, jak wysoka będzie jego rata i czy została ustalona w oparciu o rzetelnie wyliczony kurs sprzedaży waluty obcej.

W ocenie urzędu nieakceptowalne są również postanowienia odsyłające kredytobiorców do kursów umieszczonych w tabelach opłat i prowizji, bowiem żaden z wymienionych banków nie określa, kiedy i ile razy dziennie te tabele będą sporządzane oraz publikowane. Kredytobiorca nie wie, po którym konkretnie kursie bank przeliczy ratę. Istnieje więc możliwość, że bank narzuci konsumentom najkorzystniejsze dla siebie stawki. Tym samym, mają możliwość swobodnego kształtowania wysokości zadłużenia konsumentów.

Za stosowanie klauzul niedozwolonych najwyższą karę otrzymał BNP Paribas - 26 625 686 zł, Bank Millennium otrzymał 10 464 213 zł kary, a Santander Bank Polska - 23 634 055 zł kary. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś

mww/ drag/

Źródło:PAP
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (1)

dodaj komentarz
demeryt_69
Ta kara jest zdecydowanie zbyt łagodna. Lichwiarze świadomie wpuścili setki tysięcy rodzin w maliny na dziesiątki lat!

Powiązane: UOKiK karze nieuczciwe firmy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki