REKLAMA
Tylko u nas

BLOOBER TEAM S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu stanu posiadania akcji

2019-07-15 17:22
publikacja
2019-07-15 17:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zawiadomienie_zmiana_liczby_glosow_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-15
Skrócona nazwa emitenta
BLOOBER TEAM S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu stanu posiadania akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.) , Zarząd Bloober Team S.A. ("Spółka") informuje o otrzymaniu, na podstawie art. 69 Ustawy, zawiadomienia od akcjonariusza Spółki.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Akcjonariusz – Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Rockbridge TFI S.A.) działając w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych i reprezentowanych przez Rockbridge TFI S.A zawiadomił w dniu dzisiejszym Spółkę, iż fundusze inwestycyjne zarządzane przez Rockbridge TFI S.A łącznie przekroczyły próg 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w spółce Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie.

Przekroczenie progu 5%, ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji nabycia 6.058 (słownie: sześciu tysięcy pięćdziesięciu ośmiu) akcji na rynku New Connect, której rozliczenie nastąpiło w dniu 15 lipca 2019r.

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Rockbridge TFI S.A posiadały łącznie 87.776 (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowiło 4,97 % kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 87.776 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,97 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień 15 lipca 2019 r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez Rockbridge TFI S.A posiadają 93.834 (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcje Spółki, co stanowi 5,31 % kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dają 93.834 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,31 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie_zmiana_liczby_głosów_WZA.pdfzawiadomienie_zmiana_liczby_głosów_WZA.pdf Zawiadomienie akcjonariusza o nabyciu akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-15 Piotr Babieno Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki